Hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực vùng Trung du miền núi phía Bắc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về phát triển các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp gắn với phát triển vùng tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 05/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ để giới thiệu và phổ biến các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) của các tổ chức khoa học công nghệ, các trường đại học tạo ra để các địa phương áp dụng vào sản xuất nông, lâm ngư nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực của các vùng.

Ngày 13-14/6/2013 “Hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực vùng Trung du miền núi phía Bắc” đã được tổ chức tại TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên. Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TS.Đoàn Văn Thu cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc đã tham gia Hội nghị và trình bày các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của Vùng.

Một số hình ảnh về gian trưng bày triển lãm các sản phẩm KHCN, các TBKT, giống mới của Viện

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]