Danh sách nhiệm vụ KHCN&MT tuyển chọn, xét chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2013.

TT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chủ trì đề tài

Đơn vị

Thời gian thực hiện

Kinh phí(trđ)

Đề tài cấp Bộ

1

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Lát hoa (Chukrasia tabularis) và Tông dù (Toona sinensis) có năng suất cao và khả năng chống chịu sâu đục ngọn

ThS. Nguyễn Minh Chí

Phòng BVR

2013-2017

2900

2

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansani.Rofe) và Thục quỳ (Maesopsiseminii Engl.) tại một số vùng sinh thái trọng điểm.

ThS. Nguyễn Thanh Minh

TT DNB

2013-2017

2700

3

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston)cung cấp gỗ lớn.

TS. Phạm Thế Dũng

Phân viện

2013-2017

2600

4

Nghiên cứu chọn giống và trồng Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A Camus) để lấy hạt tại Tây Nguyên.
(Giai đoạn 2)

ThS. Nguyễn Toàn Thắng

PhòngKTLS

2013-2017

2700

5

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả
(Giai đoạn 2: 2013-2017).

ThS. Lê Quốc Huy

TT CNSH

2013-2017

2800

6

Nghiên cứu công nghệ tạo chế phẩm phòng mối dạng hạt và hoàn thiện kỹ thuật phòng trừ tổng hợp mối hại rừng trồng Bạch đàn, Keo tại Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên.

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

VKHLN

2013-2015

2000

7

Nghiên cứu cơ giới hoá một số khâu trong sản xuất Lâm nghiệp và Nông lâm kết hợp.

TS. Đoàn Văn Thu

VKHLN

2013-2016

3000

8

Nghiên cứu chính sách khuyến khích huy động và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho mục tiêu phát triển và bảo vệ rừng giai đoạn đến năm 2020.

TS. Hoàng Liên Sơn

2013-2014

1100

Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

9

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho một số giống Bạch đàn lai mới được công nhận.

ThS. Hữu Sỹ

TT Giống

*

Xây dựng tiêu chuẩn

10

Gỗ và các sản phẩm gỗ- Độ bền tự nhiên – Hiệu quả của hoá chất bảo quản gỗ được xác định bằng phép thử sinh học ; Phần II: Phân nhóm và kỹ hiện nhãn

Nguyễn Thị Hằng

Phòng BQLS

2013

60

11

Gỗ – Độ bền tự nhiên -Phương pháp xác định khả năng gây lão hóa gỗ tẩm hoá chất quản quản theo qui trình rửa trôi

Nguyễn Thị Hằng

Phòng BQLS

2013

60

12

Hóa chất bảo quản gỗ-Xác định hiệu lực bảo quản tương đối dưới các điều kiện che phủ và không kết nối nền đất (Phương pháp điểm ngoài L) – Phương pháp áp dụng cho gỗ ngoài trời

Bùi Thị Thủy

Phòng BQLS

2013

60

13

Hóa chất bảo quản gỗ-Xác định hiệu lực phòng chống nấm mục trong phòng thí nghiệm

Bùi Thị Thủy

Phòng BQLS

2013

60

14

Giải phẫu gỗ cây hạt trần – Thuật ngữ và định nghĩa

Nguyễn Tử Kim

Phòng TNTVR

2013-2014

200

15

Giải phẫu gỗ cây hạt kín – Thuật ngữ và định nghĩa

Nguyễn Tử Kim

Phòng TNTVR

2013-2014

200

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]