Nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc các Chương trình bắt đâu năm 2009

TT Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Đơn vị thực hiện Thời gian thưc hiện
* Đề tài thuộc dự án vốn vay ADB
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình bảo quản, chế biến song mây ở Bắc Kạn, Thái Nguyên làm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu TS. Nguyễn Văn Đức Phòng NC Bảo quản Lâm sản 2009-2011
2 Nghiên cứu các đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây Chùm ngây quy mô hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên TS. Dương Tiến Đức Phòng NC Kỹ thuật Lâm sinh 2009-2011
* Đề tài thuộc Chương trình sinh kế vùng cao
1 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng tre lấy măng tại Lai Châu và Điện Biên ThS. Lê Văn Thành Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản 2009
2 Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất tại huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên ThS. Nguyễn Anh Dũng Trung tâm Nghiên cứu STMTR 2009
* Đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương
1 Nghiên cứu các giải pháp chống thoái hoá, phục hồi và phát triển bền vững rừng luồng tại Thanh Hoá ThS. Đặng Thịnh Triều Phòng nghiên cứu Kỹ thuật Lâm Sinh 2009-2011

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]