Nhiệm vụ khoa học công nghệ tiếp tục năm 2009 Trang 1

Nhiệm vụ khoa học công nghệ tiếp tục năm 2009

TT Tên nhiệm vụ KHCN Cơ quan chủ trì Cá nhân chủ trì Thời gian thực hiện
A Nhiệm vụ cấp Nhà nước
I Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp
1 Nghiên cứuứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giốngbạch đàn Uro Viện Khoa học Lâm nghiệp VN ThS. Trần Hồ Quang 2006 – 2010
2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén/dạng nang cho bạch đàn, thông và phi lao trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng Viện Khoa học Lâm nghiệp VN PGS.TS. Phạm Quang Thu 2006 – 2010
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo giốngthông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm Viện Khoa học Lâm nghiệp VN TS. Vương Đình Tuấn 2006 – 2010
4 Nhân nhanh giống keo lai tự nhiên, keo lai nhân tạo, bạch đàn Uro, bạch đàn lai nhân tạovàlát hoa mới chọn tạo bằng công nghệ tế bào Viện Khoa học Lâm nghiệp VN ThS. Đoàn Thị Mai 2006 – 2010
II Đề tài độc lập cấp nhà nước
5 Nghiên cứu công nghệ tận dụng vỏ hạt điều sản xuất ván dăm quy mô vừa và nhỏ Viện Khoa học Lâm nghiệp VN ThS Bùi Văn Ái 1/2008-12/2010
6 Nghiên cứu các giải pháp KHCN và KT -XH trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh trên đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt Viện Khoa học Lâm nghiệp VN TS Trần Văn Con 1/2008- 4/2012
B Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
I Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen
1 Bảo tồn nguồn gen cây rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Th.S Phí Hồng Hải 2006- 2010
2 Xây dựng đề án bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp VN TS. Phạm Đức Chiến 2009
II Dự án sản xuất thử nghiệm
2.1 Dự án sản xuất thử nghiệm tiếp tục
1 Xây dựng mô hình trồng rừng keo, bạch đàn bằng các giống có năng suất cao đã được công nhận tại NamTây Nguyên. TT thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng – Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Ths. Phạm Trọng Nhân 2007-2011
2 Xây dựng mô hình sản xuất thử trồng rừng Keo, Bạch đàn bằng các giống có năng suất cao đã được công nhận. TT Nghiên cứu Giống cây rừng- Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam KS. Đỗ Văn Nhạn 2006-2011
3 Hoàn thiện kỹ thuật nuôi dưỡng và khai nhựa rừng thông nhựa có sản lượng nhựa cao TT KHSX Lâm nghiệp Đông Bắc bộ Ths. Đinh Văn Quang 2008-2010
2.2 Dự án sản xuất thử nghiệm mới
4 Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm trồng rừng keo lai (Acacia hybrid) bằng các dòng có năng xuất cao đã được công nhận trên vườn cây tạp và bờ bao vùng rừng tràm bán đảo Cà Mau Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Ths. Đặng Trung Tấn 2009-2013
III Đề tài cấp Bộ
3.1 Đề tài cấp Bộ tiếp tục
1 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở thâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung bộ. Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Ths. Nguyễn Quang Khải 2006-2010
2 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh tre trúc để lấy măng và nguyên liệu cho xây dựng, chế biến phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Ths. Đỗ Văn Bản 2006-2010
3 Nghiên cứu hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo, Bạch đàn và Thông ca-ri-bê để cung cấp gỗ lớn. Viện Khoa học Lâm nghiệp VN TS. Đặng Văn Thuyết 2006-2010
4 Nghiên cứu phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm TT NC sinh thái và môi trường rừng PGS. TS Ngô Đình Quế 2006-2009
5 Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực TT NC giống cây rừng TS Hà Huy Thịnh 2006-2010
6 Nghiên cứu chọn các dòng Keo và Bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế Viện Khoa học Lâm nghiệp VN PGS. Nguyễn Hoàng Nghĩa 2006-2010
7 Nghiên cứu lai tạo giống một số loài Bạch Đàn, Tràm, Keo, Thông TT CNSH TS. Nguyễn Việt Cường 2006-2010
8 Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống Xoan Ta và Tếch có năng suất cao nhằm đáp ứng yêu cầu trồng rừng gỗ lớn TT NC Giống cây rừng Ths. Đoàn Thị Mai 2006-2010
9 Tiếp tục khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam TT NC Giống cây rừng Ths. Nguyễn Đình Hải 2006-2010
10 Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam Viện KHLN Việt Nam TS. Trần Văn Con 2006-2010
11 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilarria spp) TT Lâm đặc sản TS. Nguyễn Huy Sơn 2007-2010
12 Nghiên cứu pháttriển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ) Viện Khoa học Lâm nghiệp TS. Võ Đại Hải 2007-2010
13 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây bản địa đa mục đích: Ươi (Scaphium macropodum), Cọc rào (Jatropha curcas) TT CNSH Ths. Lê Quốc Huy 2007-2010
14 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn nhập nội: Giổi bắc (Michelia macclurei Dandy và Lát Mexico (Cedrela odorata L.) Viện Khoa học Lâm nghiệp VN Ths. Trần Lâm Đồng 2007-2010
15 Nghiên cứu chọn, nhân giống và kỹ thuật gây trồng Dầu rái, Sao đen, Phân Viện KHLN, Nam Bộ Th.S Nguyễn Thị Hải Hồng 2008 – 2012

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]