Nhiệm vụ khoa học công nghệ mới năm 2009

TT Tên đề tài tuyển chọn Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Đề tài cấp Nhà nước
1 Nghiên cứu xử lý một số loại gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển ThS. Nguyễn Quang Trung TT. Công nghiệp rừng 2009-2010
II Đề tài trọng điểm cấp Bộ
1 Nghiên cứu khảo nghiệm và kỹ thuật trồng thâm canh một số giốngtiến bộ kỹ thuật mới được công nhận trong 3 năm gần đây cho keo và bạch đàn tại một số vùng trọng điểm. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLN VN 2009-2013
2 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Sồi Phảng (Lithocarpus Fissus (Champ. Ex Benth.) A.Camus), Gáo trắng (Neolamarkia Cadamba (Roxb) Bosser) cung cấp gỗ lớn cho một số vùng trọng điểm. ThS. Lê Minh Cường TT. Đông Bắc Bộ 2009-2013
3 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Lòbo (Brownlowia tabularis Pierre), Xoan mộc (Toona surenii (Blume) Merr) và Dầu cát (Dipterocarpus insularis Hance) tại một số vùng trọng điểm. ThS. Trần Hữu Biển TT. Đông Nam Bộ 2009-2013
4 Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militalis Link) có giá trị dược liệu và thương mại cao. PGS.TS Phạm Quang Thu Phòng NC Bảo vệ TVR 2009-2011
5 Nghiên cứu hiệu quả một số loại cây rừng làm cơ sở đề xuất định hướng phát triển cây trồng chủ lực phục vụ cho sản xuất hàng hoálâm sản ở Việt Nam TSKH. LươngVăn Tiến Viện KHLN VN 2009-2010
6 Đánh giá thực trạng và đề xuất các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp phù hợp với xu hướng quản lý rừng bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam ThS. Lê Quang Trung Phòng NC Kinh tế Lâm nghiệp 2009-2010
7 Nghiên cứu công nghệ che sáng và tưới phun tự động cho vườn ươm cây lâm nghiệp ThS. Lê Xuân Phúc TT.Công nghiệp rừng 2009-2011
8 Thiết kế, chế tạo và chuyển giao hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ. KS. Nguyễn Văn Dưỡng TT. Lâm đặc sản 2009-2010
9 Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp mối hại rừng trồng bạch đàn và keo tại một số vùng trọng điểm. KS. Nguyễn Dương Khuê Phòng NC Bảo quản Lâm sản 2009-2011
III Đề tài thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học
1 Chọn tạo giống bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis) kháng bệnh đốm lá (Cryptosporiopsis eucalypti) bằng chỉ thị phân tử ThS. Trần Thanh Trăng Phòng NC Bảo vệ rừng 2009-2012
IV Đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu Nông nghiệp hướng tới khách hàng – Dự án Khoa học công nghệ vay vốn ADB
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và bảo quản, chế biến song, mây ở Bắc Kạn, Thái Nguyên làm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu TS. Nguyễn Văn Đức Phòng NC Bảo quản lâm sản 2009-2011
2 Nghiên cứu đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây Chùm ngây (Moringa oleifera) quy mô hộ gia đình, trang trại tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ TS. Dương Tiến Đức Phòng KT Lâm sinh 2009-2011
3 Nghiên cứu đánh giá và tuyển chọn một số giống mây có năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, canh tác và sản xuất ngành hàng mây tre đan xuất khẩu ở Hòa Bình ThS. Triệu Thái Hưng Phòng KT Lâm sinh 2009-2011
V Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ
1 Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm trồng rừng keo lai bằng các dòng có năng suất cao đã được công nhận trên vườn cây tạp và bờ bao vùng rừng tràm bán đảo Cà Mau Võ Ngươn Thảo TT. Rừng ngập Minh Hải 2009-2013

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]