Nhiệm vụ khoa học công nghệ khác năm 2008

TT Tên nhiệm vụ KHCN&MT Tên cá nhân chủ trì Thời gianthực hiện
* Nhiệm vụ thuộc Dự án 661
1 Xây dựng hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ThS. Hoàng Văn Thắng Phòng nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh 2008-2009
2 Điều tra đánh giá thực trạngkhai thác, sử dụng gỗ và lâm sản toàn quốc ThS. Bùi Thanh Hằng Phòng nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh 2008-2009
3 Đánh giá hiệu quả kinh tế tái sinh rừng keo tai tượng sau khai thác ThS. Đặng Thịnh Triều Phòng nghiên cứu kỹ thuật lâm sinh 2008-2009
* Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sửa đổi bổ sung để chuyển tiêu chuẩn ngành (TCN) thành quy chuẩn ký thuật quốc gia(Áp dụng theo Thông tư 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007)
1 04TCN 64-2004: Sản xuất ván dăm – Yêu cầu an toàn trong vận hành TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
2 04TCN 65-2004: Sản xuất ván sợi – Yêu cầu an toàn trong vận hành TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
3 04TCN 95-2006: An toàn trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
4 04-TCN-27-2001: Quy phạm kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng 2008
Sửa đổi bổ sung để chuyển tiêu chuẩn ngành (TCN) thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)(Áp dụng theo Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007)
5 04-TCN-109-2006: Bảo quản lâm sản – Quy trình phòng mối, mọt cho các công trình xây dựng Phòng Nghiên cứu Bảo quản lâm sản 2008
6 04-TCN-108-2006: Bảo quản lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối Phòng Nghiên cứu Bảo quản lâm sản 2008
Hoạt động nghiệp vụ
7 Mã hóa các chủng loại gỗ trong thương mại quốc tế TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008-2009
8 Hoạt động của Nhóm công tác sản phẩm gỗ của ASEAN TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
9 Hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Chế biến, bảo quản lâm sản TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
10 Hoạt động của Ban kỹ thuật Cơ khí lâm nghiệp và khai thác lâm sản TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
11 Kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn công nghiệp rừng TTNC và Chuyển giao CNCN rừng 2008
11 Hoạt động của 3 ban kỹ thuật tiêu chuẩn lâm sinh 2008
12 Kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn lâm sinh 2008

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]