Nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn & DASX thử năm 2007

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Đề tài tuyển chọn
6 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và phát triển bển vững cây Dó trầm (Aquilaria spp) TS Nguyễn Huy Sơn TT LDS 2007-2010
7 Nghiên cứu pháttriển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ) TS Võ Đại Hải Viện KHLN 2007-2010
8 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây bản địa đa mục đích: Ươi (Scaphium macropodum), Cọc rào (Jatropha curcas) ThS Lê Quốc Huy TT CNSH 2007-2010
9 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn nhập nội: Giổi bắc (Michelia macclurei Dandy và Lát Mexico (Cedrela odorata L.) ThS Trần Lâm Đồng Phòng KTLS 2007-2010
II Dự án SXTN
1 Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm XM5 và ứng dụng để xử lý gỗ rừng trồng là cọc chống ngoài trời để trồng hồ tiêu và thanh long. Thuộc chương trình KC07.DA01/06-10 (Bộ KHCN) TS Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện KHLN 2007-2010

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]