Nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc dự án 661 năm 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
Đề tài 661
1 Xây dựng mô hình trồng mây nếp (Calamus tetradacstylus Hance) dưới tán rừng và trong vườn hộ ở tỉnh Bắc Kạn ThS Lê Thu Hiền Phòng TNTV 2004-2008
2 Xây dựng mô hình trồng tràm trên đất bán ngập nước vùng núi đá vôi tại Ninh Bình và Hà Tây ThS Vũ Tấn Phương TT STMT 2004-2008
3 Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và xây dựng mô hình trồng một số dòng keo lá tràm đã được tuyển chọn nhằm cung cấp gỗ lớn ThS Đoàn Thị Mai, ThS Ngô Thị Minh Duyên TT Giống 2005-2008
4 Ưng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây bản địa vùng trung tâm Bắc Bộ KS Nguyễn Thị Nhung TT Cầu Hai 2005-2009
5 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng và xây dựng mô hình thử nghiệm một số loàikeo, thông caribê, Lát mêhicô tại vùng Tây Bắc KS Tân Văn Phong TT Tây Bắc 2004-2008

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]