Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước năm 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Nghị định Thư
1 Thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen một số loại cây gỗ bản địa ở Việt Nam và Trung Quốc PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLN 2006-2008
II Bảo tồn nguồn gen
1 Bảo tồn nguồn gen cây rừng Phí Hồng Hải TT Giống 2006-2010

Tin mới nhất

[logo-slider]