Nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
Đề tài tuyển chọn
1 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở thâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ ThS Nguyễn Quang Khải Phòng KTLS 2006-2010
2 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh tre, trúc để lấy măng và nguyên liệu cho xây dựng, chế biến phục vụ nội tiêu và xuất khẩu ThS Đỗ Văn Bản Phòng TNTV 2006-2010
3 Nghiên cứu hệ thống biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo, Bạch đàn và Thông Caribea để cung cấp gỗ lớn TS Đặng Văn Thuyết Phòng KHKH 2006-2010
4 Đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng thị trường lâm sản ở Việt Nam ThS Trần Việt Trung Phòng KTLN 2006-2007
5 Nghiên cứu định giá rừng Việt Nam ThS Vũ Tấn Phương TT STMT 2006-2007

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]