Nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc các Chương trình năm 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện

I

Chương trình Tây Nguyên
1 Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN và kinh tế xã hội để phát triểnrừng trồngkinh tế hiệu quả cao theo hướng công nghiệp hóa nhằm góp phần ổn định và phát triển bền vững các tỉnh Tây Nguyên (Nhiệm vụ sau khi kết thúc đề tài) TS Dương Tiến Đức Phòng KTLS 2004-2006
2 Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật KHKT và các giải pháp nhằm xây dựng mô hình quản lý bền vững rừng tự nhiên ở Tây Nguyên (Nhiệm vụ sau khi kết thúc đề tài) TS Trần Văn Con Phòng KTLS 2004-2006

II

Chương trình Giống
1 Nghiên cứu cải thiện năng suất, chất lượng và tính thích ứng cho một số loài cây trồng rừng kinh tế chủ lực TS Hà Huy Thịnh TT Giống 2006-2010
2 Nghiên cứu tuyển chọn các dòng Keo và Bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLN 2006-2010
3 Nghiên cứu lai tạo giống các loài Keo, Bạch đàn, Thông, Tràm TS Nguyễn Việt Cường TT CNSH 2006-2010
4 Nghiên cứu, tuyển chọn, nhân và phát triển giống Tếch và Xoan ta có năng suất cao ThS Đoàn Thị Mai TT Giống 2006-2010
5 Tiếp tục khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Maccadamia ở Việt Nam ThS Nguyễn Đình Hải TT Giống 2006-2010

III

Chương trình công nghệ sinh học
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo giống Thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm TS Vương ĐìnhTuấn Phân Viện KHLN Nam Bộ 2006-2011
2 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống bạch đàn Uro ThS Trần Hồ Quang TT CNSH 2006-2010
3 Nghiên cứu nhân nhanh giống keo lai tự nhiên, keo lai nhân tạo, bạch đàn Uro, bạch đàn lai nhân tạo và Lát hoa mới chọn tạo bằng công nghệ tế bào ThS Đoàn Thị Mai TT Giống 2006-2010
4 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén/dạng nang cho bạch đàn, thông và phi lao trên các lập địa thoái hoá, nghèo chất dinh dưỡng PGS. TS Phạm Quang Thu Phòng BVR 2006-2010

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]