Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ – 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện

I

Đề tài ưu tiên cấp Bộ
1 Nghiên cứu phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm PGS. TS Ngô Đình Quế TT STMT 2006-2010

II

Dự án SXTN
1 Xây dựng mô hình sản xuất thử trồng rừng Keo, Bạch đàn bằng các giống có năng suất cao đã được công nhận. KS. Đỗ Văn Nhạn TT Giống 2006-2011

III

Đề tài trọng điểm cấp Bộ khác
1 Nghiên cứu, tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa kháng Sâu róm thông ThS Đào Ngọc Quang Phòng BVR 2006-2010
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám & hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc đánh giá và quản lý tài nguyên rừng vùng phòng hộ sông Đà TS. Dương Tiến Đức Phòng KTLS 2005 – 2008
3 Nghiên cứu đặc điểm lâm học và đề xuất một số biện pháp KTLS để chuyển hóa và gây trồng rừng một số loài Giẻ ăn quả ở Tây Nguyên ThS Trần Lâm Đồng Phòng KTLS 2006-2010
4 Nghiên cứu khả năng hấp thụ và giá trị thương mại các bon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam TS Võ Đại Hải Viện KHLN 2006-2008
5 Nghiên cứu đặc điểm lâm học (diễn thế, cấu trúc, tổ thành, tái sinh, tăng trưởng, khí hậu thủy văn, đất…) của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam TS Trần Văn Con Phòng KTLS 2006-2010
6 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư của một số chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên, giai đoạn 1990 – 2005, nhằm đề xuất các giải pháp quản lý bền vững của vùng ThS Hoàng Liên Sơn Phòng KTLS 2006-2007
7 Nghiên cứu tính chất cơ, vật lý và giải phẫu của một số loài gỗ và Tre thông dụng ở Việt Nam, làm cơ sở cho chế biến, bảo quảnvà sử dụng ThS Lê Thu Hiền Phòng TNTV 2006-2010
8 Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật (Xoan, Cơi, Thàn mát, Neem…) để làm thuốc bảo quản lâm sản TS Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện KHLN 2006-2009
9 Nghiên cứu lựa chọn thiết bị và hoàn thiện công nghệ sử dụng cơ giới để phục vụ trồng rừng thâm canh trên một số vùng kinh tế trọng điểm ThS Đoàn Văn Thu Viện KHLN 2006-2010

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]