Nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên – 2006

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
X Đề tài cấp cơ sở
1 Ứng dụng chỉ thị ADN cho chọn tạo giống một số loài cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ TS. Vương Đình Tuấn Phân Viện KHKT Lâm Nghiệp 2005 – 2007
2 Nghiên cứu xây dựng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất rừng trồng trên đất bazan thoái hóa KS Hồ Đức Soa TT Lâm nghiệp nhiệt đới 2004 – 2008
3 Nghiên cứu bệnh sọc tím Luồng Thanh Hóa và thử nghiệm các biện pháp phòng trừ PGS. TS Phạm Quang Thu Phòng BVR 2004 – 2007
4 Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và trồng cây Sâng tại vùng Tây Bắc KS Cầm Quốc Khánh TT Tây Bắc 2004 – 2007
5 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện môi trường nhân giống cây rừng bằng hom cành cho các nhà giâm hom trong vùng chịu ảnh hưởng của gió Lào và gió mùa Đông Bắc ThS Lê Xuân Phúc TT CNR 2005-2008
6 Nghiên cứu sử dụng gỗ Bạch đàn Urophylla cho sản xuất đồ mộc ThS Nguyễn Quang Trung TT CNR 2005 – 2007
7 Nghiên cứu tuyển chọn và nhân nhanh dòng ưu trội gỗ Keo tai tượng TS. Nguyễn Việt Cường TT CNSH 2005-2007
8 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Chò Chỉ tại vùng phòng hộ đầu nguồn Sông Đà ThS Đoàn Đình Tam TT STMTR 2004- 2007
9 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Trám đen phục vụ mục tiêu lấy quả KS Trần Đức Mạnh TT UDKHKT 2004 – 2007
10 Nghiên cứu thiết bị và công nghệ áp dụng phương pháp ép định hình và gia nhiệt điện cao tần để sản xuất mốt số sản phẩm xuất khẩu từ Tre, nứa đan kết hợp với gỗ bóc ThS Nguyễn Thị Phúc TT CNR 2006-2010
11 Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để xúc tiến tái sinh rừng Keo tai tượng nhằm nâng cao năng xuất và hiệu quả kinh tế của trồng rừng công nghiệp ở các tỉnh miền núi phía Bắc ThS Đặng Thịnh Triều Phòng KTLS 2006-2010
12 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh thái một số loài cây lá rộng bản địa làm cơ sở cho việc gây trồng rừng ThS Lê Quốc Huy/TS Hà Thị Mừng TT CNSH 2006-2010
13 Nghiên cứu cải tiến đèn bẫy bướm để phòng trừ Sâu róm thông TS. Phạm Đăng Quốc TT CNR 2006-2007
14 Nghiên cứu phát triển một số loài cây rừng đặc hữu, có giá trị ở vùng khô hạn Ninh Thuận TS. Phạm Thế Dũng Phân Viện KHLN Nam Bộ 2006-2010
15 Nghiên cứu phát triển cây “xanh bốn mùa” để phục vụ lục hóa đô thị KS. Nguyễn Bá Triệu TT UDKHKT 2006-2010
16 Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật trồng Tràm (Malaleuca cajuputy và Melaleuca leucadendra) trên vùng U Minh Hạ, Cà Mau KS. Võ Ngươn Thảo TT Rừng ngập Minh Hải 2005-2009
17 Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm Mycorrhizae phục vụ gieo ươm cây Sao đen nhằm cung cấp cây con có chất lượng cao ThS Nguyễn Thị Minh Châu TT CNSH 2004 – 2007
18 Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật gieo ươm và trồng rừng Xà cừ lá nhỏ ở vùng Đông Nam Bộ ThS. Trần Văn Sâm TT ĐNB 2004-2008
19 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa (Trai lý, Vù hương, Sưa) nhằm phục hồi rừng nghèo kiệt tại Tây Bắc. KS Vũ Văn Thuận TT Tây Bắc 2006-2010
20 Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ thay thế keo nhập khẩuphục vụ công nghiệp chế biến lâm sản. KS Vũ Tất Đạt TT CNR 2006-2008
21 Nghiên cứu sử dụng tổng hợp, có hiệu quả gỗ Tràm. ThS Bùi Duy Ngọc TT CNR 2006-2008
22 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Cóc đá, Gụ mật, Sến mủ phục vụ kinh doanh gỗ lớn vùng Tây Nguyên. KS Ngô Văn Cầm TT Lâm nghiệp nhiệt đới 2006-2010
23 Nghiên cứu cải tiến công cụ cơ giới để phục vụ công tác trồng và bảo vệ rừng KS. Đào Vũ TT CNR 2004-2007

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]