Nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên – 2007

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Đề tài cấp cơ sở
24 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Thanh thất phục vụ kinh doanh gỗ lớn. KS Phạm Văn Bốn TT ĐNB 2007-2010
25 Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Tai chua để lấy gỗ và lấy quả. ThS Đặng Quang Hưng TT UDKHKT 2007-2010
26 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng Luồng kém hiệu quả thành rừng cây lá rộng bản địa. TS Hoàng Minh Giám Phòng KHKH 2007-2010
27 Nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh một số loài tre bản địa để lấy măng ở vùng Tây Bắc. KS Đinh Công Trình TT Tây Bắc 2007-2011
28 Nghiên cứu gây trồng phát triển các loài cây bụi, cây thân thảo (Muống biển, Dứa sợi, Dứa bà, Bạc trốc…) dưới đai rừng phòng hộ nhằm tăng khả năng cố định cát tại vùng ven biển miền Trung. KS Trần Quang Khoa Phân Viện KHLN Nam Bộ 2007-2010
29 Nghiên cứu tuyển chọn thuốc và công nghệ bảo quản nứa nguyên liệu (Neohouzeana) làm hàng thủ công mỹ nghệphục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. TS Nguyễn Văn Đức Phòng BQLS 2007-2009
30 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển ở các điều kiện lập địa khó khăn vùng ven biển phía Bắc. ThS Đoàn Đình Tam TT STMT 2007-2011
31 Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ đóng tàu đi biển. ThS Bùi Văn Ái Phòng BQLS 2007-2010
32 Nghiên cứu lai giống nhóm loài Xoan để tạo giống mới có những đặc điểm ưu việt. TS Nguyễn Việt Cường TT CNSH 2007-2010
33 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng một số loài cây lá rộng bản địa dưới tán rừng Thông. KS Bùi Trọng Thuỷ TT Đông Bắc Bộ 2007-2011
34 Nghiên cứu chuyển đổi rừng thông tự nhiên thuần loài kém hiệu quả thành rừng hỗn giao đa loài ở Nam Tây Nguyên. ThS Trần Văn Tiến TT Lâm Đồng 2007-2011
35 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng một số loài cây lá rộng bản địa (Thục Quỳ, Chiêu liêu, Thúi) mọc nhanh có giá trị ở vùng Đông Nam Bộ. ThS Nguyễn Thanh Minh TT ĐNB 2007-2010

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]