Danh sách nhiệm vụ KHCN&MT tuyển chọn, xét chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2012

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ trì

Đơn vị

T.gian thực hiện

Kinh phí (trđ)

I

Cấp Nhà nước

*

Chương trình công nghệ sinh học

1

Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử

TS. Hà Huy Thịnh

TT. Giống cây rừng

2012-2016

3000

2

Nghiên cứu nhân giống mới một số loài keo và bạch đàn bằng công nghệ tế bào thực vật

ThS. Cấn Thị Lan

TT. Giống cây rừng

2012-2014

2200

3

Nghiên cứu chọn tạo giống bạch đàn lai bằng chỉ thị phân tử

TS. Nguyễn Việt Cường

TT. CNSH Lâm nghiệp

2012-2016

3000

*

Độc lập

4

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

ThS. Lại Thanh Hải

TT. UD KTLN

2012-2016

4350

5

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc

TS. Nguyễn Anh Dũng

TT. Cầu Hai

2012-2016

4150

6

Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên

ThS. Mai Trung Kiên

TT. Giống cây rừng

2012-2016

3300

7

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camellia sasanqua)

ThS. Hoàng Văn Thắng

Phòng KTLS

2012- 2016

3150

8

Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu nano nâng cao tính chất cơ học, vật lý và độ bền tự nhiên của gỗ

TS. Bùi Văn Ái

Phòng BQLS

2012- 2014

3800

II

Cấp Bộ

1

Khảo nghiệm mở rộng một số loài có triển vọng và biện pháp kỹ thuật trồng rừng ở vùng núi cao miền Bắc Việt Nam

ThS. Đặng Quang Hưng

TT. Đông Bắc Bộ

2012-2016

3000

2

Nghiên cứu phát triển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ)

PGS. TS. Võ Đại Hải

Văn phòng Viện

2012-2016

2250

3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy và compost từ sản phẩm phụ rừng trồng

ThS. Lê Xuân Phúc

TT. CNR

2012-2015

3000

4

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến quả hồi khô và tinh dầu hồi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu

KS. Nguyễn Văn Dưỡng

TT. Lâm đặc sản

2012-2015

4600

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]