Nhiệm vụ Khoa học công nghệ mới năm 2010

Nhiệm vụ Khoa học công nghệ mới năm 2010

TT

Tên Nhiệm vụ

Chủ trì đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

*

Chương trình công nghệ sinh học

1

Nghiên cứu sản xuất nấm nội cộng sinh (AM-Abuscular Mycorrhiza) cho cây lâm nghiệp

ThS. Lê Quốc Huy

TT CNSH

2010-2013

*

Đề tài tuyển chọn

1

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Lai (Aleurites molucana) ở Tây Nguyên, Bắc Trung bộ và Đông Bắc theo hướng lấy quả

TSKH. Lương Văn Tiến

Viện KHLN

2010-2013

2

Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên

TS Võ Đại Hải

Viện KHLN

2010-2013

3

Nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng mới các biểu điều tra của một số loài cây Keo, Bạch đàn, Thông.

TS. Phan Minh Sáng

Phòng KTLS

2010-2013

4

Nghiên cứu xử lý gỗ rừng trồngbằng hợp chất vô cơ nhằm nâng cao độ bền tự nhiên, ổn định kích thước và khả năng chống cháy

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Viện KHLN

2010-2013

5

Hoàn thiện phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lâm nghiệp

Ths. Vũ Tấn Phương

TT STMTR

2010-2013

6

Phân tích ngành hàng gỗ rừng trồng nhằm đề xuất giải pháp phát triển trồng rừng sản xuất.

Ths. Trần Thanh Cao

Phân viện KHLN Nam Bộ

2010-2013

7

Nghiên cứu xác định giá trịrừng phòng hộ ven biển vùng Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam bộ.

Ths. Vũ Tấn Phương

TT STMTR

2010-2013

*

Dự án Sản xuất thử nghiệm

1

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm bảo quản lâm sản từ vỏ hạt điều

TS. Bùi Văn Ái

Phòng BQLS

2010-2013

*

Đề tài cấp cơ sở

1

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Xoay ở vùng Tây Nguyên

KS. Cao Chí Khiêm

2010-2012

2

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ các loài côn trùng cánh cứng hại vỏ và truyền nấm xanh gây chết thông ở Vườn quốc gia Tam Đảo và một số vùng trồng thông khác

ThS. Vũ Văn Định

Phòng BVR

2010-2012

3

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ loài ong gây dịch u bướu Bạch đàn ở vườn ươm và rừng trồng tại vùng Đông Nam bộ

Ths. Đào Ngọc
Quang

Phòng BVR

2010-2012

4

Nghiên cứu tuyển chọn loài, xuất xứ và nhân giống Trà hoa vàng (Camellia
sp) phục vụ bảo tồn và phát triển

Ths. Ngô Thị Minh
Duyên

TT CNSH

2010-2012

5

Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Huỳnh đường (Disoxylum cochinchinense) cung cấp gỗ lớn tại Tây Nguyên

KS. Hồ Đức Soa

TT LN Nhiệt đới

2010-2012

6

Nghiên cứu chọn giống và gây trồng Gáo trắng, Gáo vàng trên vùng đất chua phèn và ngập lợ ở Nam bộ

Ths. Võ Ngươn Thảo

TT UD Rừng ngập Minh Hải

2010-2012

7

Nghiên cứu sử dụng phế liệu chế biến gỗ làm than Biomas phục vụ đời sống và sản xuất.

Ths. Phan Tùng
Hưng

TT CNR

2010-2012

8

Nghiên cứu khảo nghiệm một số loài cây mọc nhanh có năng suất cao phục vụ người dân trồng rừng sản xuất tại những vùng khó khăn ở Đắc Nông và Kon Tum

Ths. Hứa Vĩnh
Tùng

TT TN Lâm sinh Lâm Đồng

2010-2012

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]