Danh sách nhiệm vụ KHCN&MT tuyển chọn, xét chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2011

TT

Tên đề tài / dự án

Họ tên

chủ trì

Thời gian

Kinh phí (trđ)

A

Đề tài / dự án tuyển chọn

I

Đề tài / dự án cấp Nhà nước

1.1

Chương trình Sinh kế vùng cao

1

Nghiên cứu gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắc Nông, Đắc Lắc

ThS. Kiều Tuấn Đạt

2010-2012

865

2

Nghiên cứu sản xuất chất màu thực vật phục vụ phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắc Lắc

TS. Lê Thanh Chiến

2010-2012

830

I.2.

Chương trình Công nghệ Sinh học

3

Nghiên cứu tạo giống bạch đàn lai biến đổi gen cho sợi gỗ dài

TS. Trần Hồ Quang

2011-2013

2300

4

Hoàn thiện quy trình nhân nhanh bằng nuôi cấy mô cho 6 giống keo lai tự nhiên đã được công nhận

ThS. Cấn Thị Lan

2011-2012

1.500

1.3

Đề tài độc lập

5

Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.

TS.

Nguyễn Thành Mến

2011-2015

3250

6

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn.

ThS.

Nguyễn Thị Phúc

2011-

3800

II

Đề tài cấp Bộ

7

Nghiên cứu đặc điểm lâm học, chọn giống, kỹ thuật trồng và công dụng của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ.

TS. Hà Thị Mừng

2012-2016

2700

8

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cho Keo lá liềm và Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ trồng rừng kinh tế

TS. Phí Hồng Hải

2012-2016

3400

9

Nghiên cứu chọn tạo giống bạch đàn lai mới giữa bạch đàn pellita và các giống bạch đàn khác

TS. Nguyễn Đức Kiên

2012-2016

3400

III

Nhiệm vụ tư vấn

10

Rà soát bổ sung danh mục loài cây trồng rừng

PGS.TS. Trần Văn Con

2010

420

11

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ trên phạm vi cả nước

TSKH. Lương Văn Tiến

2010-2011

1118

12

Điều tra tài nguyên rừng cấp tỉnh và cấp xã

Phòng Kỹ thuật Lâm sinh

2010-2011

2561

B

Đề tài, dự án cấp Bộ xét chọn

1

Nghiên cứu chọn giống các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

2011-2015

3500

2

Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng chủ lực

TS. Hà Huy Thịnh

2011-2015

4500

3

Nghiên cứu lai tạo giống một số loài bạch đàn, tràm, keo, thông

TS. Nguyễn Việt Cường

2011-2015

2800

4

Khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Đình Hải

2011-2015

2000

5

Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa kháng sâu róm thông

ThS. Đào Ngọc Quang

2011-2015

2600

6

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam

PGS.TS. Trần Văn Con

2011-2015

3500

7

Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng

TS. Nguyễn Tử Kim

2011-2015

3500

8

Sản xuất thử một số sản phẩm mộc gia dụng và cấu kiện xây dựng từ tre nứa

ThS. Nguyễn Quang Trung

2011-2015

2500

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]