Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp năm 2021

Ngày 28/12/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong năm 2021. Đến tháng 12.2021 đã có 172 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện K học Lâm nghiệp Việt Nam, rất nhiều Tiến sĩ sau khi bảo vệ luận án thành công đã tiếp tục phát huy  và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, trở thành những nhà khoa học đầu ngành, nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp nghiên … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Bốn

Tên luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, tính chất gỗ và tính bất thụ của keo tam bội làm cơ sở cho chọn giống  và trồng rừng”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp              Mã số: 9 62 02 07 Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Bốn Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và TS. Nghiêm Quỳnh Chi Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Về sinh trưởng Bốn dòng keo lai tam bội có triển vọng gồm: X101, … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Minh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Minh. Đề tài: “ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe) tại vùng Đông Nam Bộ”. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Minh Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021. Địa điểm: Họp online tại phòng 305 nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Đoàn Tiến Vinh

Tên luận án: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rừng phòng hộ vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững”. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9 62 02 11 Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Tiến Vinh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi; 2) PGS.TS. Trần Văn Con Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Toàn vùng Tây Nguyên hiện có 637.911 ha diện tích đất quy hoạch RPH trong đó tỉ lệ diện tích chưa bị suy … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lưu Tiến Đạt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/10/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Tiến Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis) tại tỉnh Lai Châu. Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Vương Văn Quỳnh; TS Trần Văn Tuý. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Thành Công bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/10/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thành Công đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 11 với tên đề tài: " Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phân hủy vật liệu cháy dưới tán rừng Thông nhựa và Thông mã vĩ từ nấm ở Việt Nam". Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Phạm Quang Thu; TS Vũ Văn Định. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. … [Read more...]

Hội thảo tổng kết dự án “Mở rộng hệ thống truy xuất thông minh nguồn gốc gỗ hợp pháp (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp VNTLAS”

Truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp là một yêu cầu nghiêm túc và chính đáng của thị trường gỗ và sản phẩm gỗ, nhằm tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp; Quản trị rừng; và Thương mại lâm sản. Mục đích quan trọng là tạo ra gỗ “sạch” đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quản lý gỗ hợp pháp cho toàn bộ chuỗi cung và thúc đẩy quản lý rừng bền vững. Nó đã trở thành một xu hướng của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nhằm mục đích nói không với gỗ bất hợp pháp. Vì vậy, Chương … [Read more...]

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2021_VAFS Quy che dao tao TS_final … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 23/7/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Ngọc Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “ “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh cây Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook) ở vùng Đông Bắc Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Văn Thuyết; TS Trần Bình Đà. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ … [Read more...]

NCS Trần Hoàng Quý bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 14/7/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hoàng Quý đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 08 với tên đề tài: " Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai". Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Lung Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải … [Read more...]

[logo-slider]