Hội thảo giữa kỳ Dự án AFoCO “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam”

Ngày 27/6/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án AFoCO “Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Lâm nghiệp Châu Á (AFoCO) tài trợ. Mục tiêu của Hội thảo là xem xét tiến độ triển khai, các kết quả đạt được và thảo luận kế hoạch thực hiện tiếp theo nhằm hoàn thành các mục tiêu đặt ra của Dự án. Hội … [Read more...]

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

BC xđct tuyển sinh 2022 … [Read more...]

Hội thảo khởi động phi dự án “Tăng cường năng lực giám định gỗ hướng tới xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm giám định gỗ ở Việt Nam (V-WISC)”

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (USFS) tổ chức Hội thảo khởi động Phi dự án “Tăng cường năng lực giám định gỗ hướng tới xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm giám định gỗ ở Việt Nam (V-WISC)”, nhằm giới thiệu mục tiêu, nội dung và thảo luận kế hoạch triển khai các hoạt động của Phi dự án. Hình 1. GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thắng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học về kỹ thuật trồng rừng phòng hộ trên các dạng lập địa chính vùng cát ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị Chuyên ngành: Lâm sinh                                    Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đức Thắng Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Ngô Đình Quế; GS. TS Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Luận án đã … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/04/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia Crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa (2014 -12/2017); PGS. TS Phí Hồng Hải … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2022

Ngày 18/3/2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp Đợt 1 năm 2022 cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. GS. TS Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao bằng Tiến sĩ cho 04 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án trong năm. Phát biểu tại buỗi Lễ, GS. TS Võ Đại Hải đánh giá cao sự nỗ lực của các Tân Tiến sĩ đã vượt qua trở ngại khách quan do tình hình dịch bệnh để hoàn thành luận án của mình và chúc các … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 02 07 Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ XUÂN TOÀN Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xuất xứ Cape Melville và … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11) - Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) Đối tượng học: Thí … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước hạt của các giống Mắc ca (Macadamia) tại một số tỉnh miền Bắc. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp Mã số: 9 62 0. 07 Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Thu Hà Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: - Đã đánh giá một cách tương đối toàn diện và có hệ … [Read more...]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 273 /QĐ-KHLN-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Căn cứ Thông báo số 803/KHLN-ĐT ngày 23 /12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc thông báo kế hoạch xét tuyển … [Read more...]

[logo-slider]