Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thắng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học về kỹ thuật trồng rừng phòng hộ trên các dạng lập địa chính vùng cát ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

Chuyên ngành: Lâm sinh                                    Mã số: 9 62 02 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đức Thắng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Ngô Đình Quế; GS. TS Nguyễn Xuân Quát

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Luận án đã nghiên cứu bổ sung được 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu làm cơ sở phân chia được 38 dạng lập địa thuộc 4 nhóm dạng lập địa chính vùng cát ven biển ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị;

Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học về một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ phù hợp và hiệu quả trên một số nhóm dạng lập địa chính theo hướng nâng cao hiệu năng phòng hộ, nhằm đảm bảo tính bền vững của các đai rừng phòng hộ vùng cát ven biển ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=39698

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]