Nghiên cứu sinh Lê Xuân Toàn bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/04/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên đề tài: Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền tính trạng sinh trưởng và tính chất gỗ của Keo lá liềm (Acacia Crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) trong một số khảo nghiệm hậu thế. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hoàng Nghĩa (2014 -12/2017); PGS. TS Phí Hồng Hải (2018-2022).

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây: i) Đã nghiên cứu đánh giá biến dị về sinh trưởng, chất lượng thân cây và tính chất gỗ giữa các xuất xứ và gia đình Keo lá liềm trong các khu khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 tại Nam Đàn (Nghệ An), Cam Lộ (Quảng Trị) và Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Làm cơ sở chọn lọc bổ sung được 2 xuất xứ và 15 gia đình tốt trên các lập địa nghiên cứu; (ii) Đã nghiên cứu khả năng di truyền các tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây và tính chất gỗ của các gia đình Keo lá liềm; (iii) Đã nghiên cứu tương quan tính trạng theo tuổi, tương quan giữa các tính trạng sinh trưởng với chất lượng thân cây, tính chất gỗ và ảnh hưởng tương tác kiểu gen – hoàn cảnh; (iv) Đã đánh giá tăng thu di truyền lý thuyết và thực tế của Keo lá liềm; (v) Từ các kết quả nghiên cứu đạt được, đã đề xuất giải pháp cải thiện giống Keo lá liềm ở Việt Nam.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã nghiên cứu toàn diện về đặc điểm biến dị và khả năng di truyền cho độ chéo thớ gỗ, góc vi sợi gỗ, khối lượng riêng cơ bản, độ co rút và mô đun đàn hồi của các gia đình Keo lá liềm trong các khu khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2, phục vụ chọn giống cho trồng rừng gỗ lớn;(ii) Đã chọn bổ sung được 2 xuất xứ Luncida và Cape Melville từ Queensland và 15 gia đình Keo lá liềm có sinh trưởng nhanh, chất lượng thân cây tốt, khối lượng riêng gỗ và mô đun đàn hồi cao và/hoặc độ co rút và độ chéo thớ gỗ thấp phục vụ trồng rừng gỗ lớn.
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung những hiểu biết về đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về một số tính chất gỗ liên quan chặt chẽ tới gỗ xẻ và mối quan hệ di truyền giữa các tính trạng sinh trưởng và một số tính chất gỗ làm cơ sở khoa học cho chọn tạo giống Keo lá liềm.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lê Xuân Toàn với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện

 

Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án cấp Viện

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]