Nghiên cứu sinh Phạm Đình Sâm bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 25/10/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Đình Sâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc Bộ. Người hướng dẫn Khoa học: PGS. TS Nguyễn Huy Sơn

Hội đồng đánh giá Luận án cấp Viện 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây: i) Đã đánh giá được thực trạng rừng trồng keo lá tràm hiện có tại Đông Bắc Bộ và một số vùng lân cận; ii) Đã nghiên cứu xác định được một số giống keo lá tràm thích hợp trồng rừng ở vùng Đông Bắc Bộ; iii) Đã nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc Bộ; iv) Đã đề xuất biện được một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc Bộ.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã xác định được 04 dòng vô tính Keo lá tràm thích hợp trồng ở vùng Đông Bắc Bộ là: Clt98, Clt26, Clt57 và Clt7 với năng suất từ 16,5 – 23,0 m3/ha/năm ở giai đoạn 05 năm tuổi, trong đó các dòng Clt98, Clt26 và Clt57 đã được công nhận mở rộng vùng trồng; ii) Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ ở vùng Đông Bắc Bộ lớn gồm: xử lý thực bì, kỹ thuật làm đất, mật độ trồng, bón phân và nuôi dưỡng rừng trồng keo lá tràm.
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

                      Về khoa học: Các kết quả nghiên cứu của Luận án đã góp phần cung cấp một số cơ sở khoa để trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc Bộ.

                    Về thực tiễn: Đã xác định được 04 dòng Keo lá tràm thích hợp và đề xuất được BPPKT trồng ở vùng ĐBB.

  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.
  • Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Phạm Đình Sâm với sự nhất trí 100%.

    Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

PGS. TS Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện trao chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

 

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và người hướng dẫn, Đại diện c ơ sở đào tạo

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]