Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Điển

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Trọng Điển. Đề tài: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) ở các tỉnh phía Bắc”. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Trọng Điển Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 10 tháng 05 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng – Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Kim Ngọc Quang

  Tên luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm phát triển cây Ba Kích (Morinda officinalis How) tại tỉnh Bắc Giang. Chuyên ngành: Lâm sinh             Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Kim Ngọc Quang Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Võ Đại Hải; PGS.TS. Trần Văn Ơn. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu về hình thái cây Ba kích thu tại 5 tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú … [Read more...]

Khai giảng Lớp Đào tạo văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học, ngành Tiếng Anh cho cán bộ nghiên cứu

Ngày 15/04/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đào tạo văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học, ngành Tiếng Anh cho các cán bộ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá . Đến dự Lễ Khai giảng có Tiến sĩ Đoàn Văn Thu, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS. TS Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh … [Read more...]

NCS Nguyễn Tiến Linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/04/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tiến Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh bạch đàn chu kỳ sau ở vùng Trung tâm Bắc Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Võ Đại Hải. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Điển

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐƯA LÊN MẠNG Tên luận án“Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) ở các tỉnh phía Bắc” Chuyên ngành : Lâm sinh       Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Điển Họ tên cán bộ hướng dẫn: TS. Hoàng Văn Thắng, PGS.TS Hà Thị Mừng Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xoan đào có phân bố tự nhiên rộng, từ trạng thái IIA đến các trạng thái … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Linh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Linh. Đề tài: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh bạch đàn chu kỳ sau ở vùng Trung tâm Bắc Bộ”. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Tiến Linh Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 05 tháng 04 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng – Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà … [Read more...]

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

  … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Linh

Tên luận án: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh bạch đàn chu kỳ sau ở vùng Trung tâm Bắc Bộ”. Chuyên ngành: Lâm sinh   Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Linh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Võ Đại Hải Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Vùng Trung tâm Bắc Bộ có diện tích rừng trồng bạch đàn tập trung lớn, canh tác độc canh qua nhiều chu kỳ, chưa được quản lý dinh dưỡng đất hợp … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã … [Read more...]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế đào tạo Sau đại học ban hành theo Quyết định số 235/QĐ-KHLN ngày 18/5/2017 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Căn cứ Thông báo số 708/KHLN-ĐT ngày 31 /12/2020 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc thông báo kế hoạch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021; Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam thông … [Read more...]

[logo-slider]