Nghiên cứu sinh Lưu Tiến Đạt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/10/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Tiến Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis) tại tỉnh Lai Châu. Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Vương Văn Quỳnh; TS Trần Văn Tuý.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây: i) Đã xác định được đặc điểm một số yếu tố lập địa ở Lai Châu; ii) Đã nghiên cứu sinh trưởng và sản lượng mủ Cao su tại tỉnh Lai Châu; iii) Đã đánh giá được ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng Cao su tại tỉnh Lai Châu; iv) Bước đầu đã phân chia điều kiện lập địa thích hợp cho trồng rừng Cao su trên đất lâm nghiệp tại tỉnh Lai Châu; v) Đã đề xuất một số giải pháp kỹ thuật trồng Cao su trên đất lâm nghiệp tại tỉnh Lai Châu.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã lượng hóa được ảnh hưởng của một số yếu tố lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng cao su tại tỉnh Lai Châu; ii) Bước đầu phân chia lập địa thích hợp và đề xuất một số giải pháp gây trồng và phát triển cây cao su tại tỉnh Lai Châu.
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học phân chia lập địa và đề xuất giải pháp phát triển cho rừng trồng Cao su trên đất lâm nghiệp ở Lai Châu.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lưu Tiến Đạt với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Nghiên cứu sinh tặng hoa cảm ơn Cơ sở đào tạo

Nghiên cứu sinh chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng và người hướng dẫn

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]