NCS Kim Ngọc Quang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 30/06/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Kim Ngọc Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài 

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm phát triển cây Ba kích (Morinda officinalis How) tại tỉnh Bắc Giang” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Võ Đại Hải; PGS. TS Trần Văn Ơn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Triệu Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính: i) Đã đánh giá được thực trạng gây trồng và phát triển cây Ba kích ở Bắc Giang; ii) Đã đánh giá được đa dạng di truyền cây Ba kích tại một số tỉnh phía Bắc dựa vào chỉ thị phân tử của các mẫu giống Ba kích; iii) Đã xác định được giống Ba kích BK11 có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Giang; iv) Đã bổ sung được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng Ba kích ở tỉnh Bắc Giang.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã đánh giá được đa dạng di truyền cây Ba kích tại 5 tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Phú Thọ) dựa vào chỉ thị phân tử của các mẫu giống Ba kích; ii) Đã chọn được giống Ba kích BK11 có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Giang; iii) Đã bổ sung được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng Ba kích ở tỉnh Bắc Giang
  • Về khoa học Luận án đã bổ sung các thông tin, cơ sở khoa học về chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Ba kích, làm cơ sở để phát triển có hiệu quả cây Ba kích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Về thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận án đã xác định được giống Ba kích BK11 có năng suất và chất lượng cao, đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và gây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Giang.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Kim Ngọc Quang với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

 

Hội đồng đánh giá Luận án

 

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và tập thể hướng dẫn khoa học

GS. TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện trao Giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận án và hoàn thành chương trình đào tạo.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]