Hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) từ hạt.

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ/KHLN-KH ngày 21/6/2021 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật. Ngày 23/6/2021, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ xin công nhận tiến bộ kỹ thuật: Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) từ hạt.

Tổ chức đề nghị công nhận: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng.

Xuất xứ của tiến bộ kỹ thuật đề nghị công nhận.

Sản phẩm tạo ra từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “ Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” triển khai trong giai đoạn 2017-2021, các thí nghiệm nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật được thực hiện từ năm 2018-2019 và đạt kết quả tốt.

Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh từ hạt được áp dụng tại các cơ sở sản xuất giống là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhu cầu sản xuất cây giống Bần không cánh.

Hội đồng đã nhất trí về kết luận của Chủ tịch Hội đồng và kiến nghị Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho đơn vị được lập các thủ tục tiếp theo để triển khai xin công nhận Tiến bộ kỹ thuật.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]