NCS Nguyễn Tiến Linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/04/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tiến Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh bạch đàn chu kỳ sau ở vùng Trung tâm Bắc Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Võ Đại Hải.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phạm Xuân Hoàn làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính: i) Đánh giá được thực trạng rừng trồng Bạch đàn tại vùng Trung tâm Bắc bộ; ii) Khảo nghiệm mở rộng và chọn được 4 giống Bạch đàn phù hợp cho trồng rừng thâm canh các luân kỳ sau tại vùng Trung tâm Bắc bộ; iii) Xác định được một số biện pháp quản lý lập địa rừng trồng Bạch đàn chu kỳ sau;iv) Xác định và đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng Bạch đàn chu kỳ sau.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã xác định được 4 giống Bạch đàn (UP54, UP72, UP95 và UP99) phù hợp cho trồng rừng thâm canh vùng Trung tâm Bắc bộ; ii) Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật quản lý lập địa và lâm sinh thâm canh Bạch đàn các chu kỳ sau tại vùng Trung tâm Bắc bộ.
  • Về khoa học Luận án góp phần cung cấp một số cơ sở khoa học cho thâm canh rừng Bạch đàn ở các chu kỳ sau gồm: chọn giống, quản lý lập địa và kỹ thuật lâm sinh. Về thực tiễn Luận án đã xác định đươc một số giống và kỹ thuật trồng thâm canh rừng Bạch đàn ở các luân kỳ sau phù hợp cho vùng Trung tâm Bắc Bộ.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Nguyễn Tiến Linh với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

TS. Đoàn Văn Thu – Phó Giám đốc Viện trao giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án cho NCS

 

Nghiên cứu sinh chụp cùng Hội đồng và Người hướng dẫn

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]