Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai với Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chiều ngày 31/3/2021, tại Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai, Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai với Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát và các đơn vị trực thuộc của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết là Ông Phạm Năng Chung– Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bát Xát và GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Mục đích của Chương trình là:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bát Xát và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp của Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Phát huy vai trò, thế mạnh, chức năng, nhiệm vụ của các bên để triển khai hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bát Xát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hai bên thống nhất lựa chọn một số nội dung chính để phối hợp gồm:

– Xây dựng giải pháp tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững cho huyện Bát Xát.

– Chọn loài cây, giống cây trồng lâm nghiệp, lâm sản ngoài gỗ chất lượng cao phục vụ phát triển lâm nghiệp bền vững ở huyện Bát Xát;

– Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lâm sinh xây dựng các mô hình trình diễn về trồng rừng, phục hồi rừng tự nhiên và phát triển lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

– Nghiên cứu bảo quản, chế biến lâm sản (gỗ và LSNG);

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp;

– Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, kỹ thuật người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

– Nghiên cứu phát triển lâm nghiệp, dược liệu bền vững thay thế dần cây thảo quả và cây Sa nhân trong rừng tự nhiên.

– Phát triển trồng rừng, cây cảnh quan dọc tuyến đường du lịch leo núi Lảo Thẩn.

 

Tổ chức thực hiện Chương trình:

– Hàng năm, các nội dung công việc của Chương trình phối hợp được hai bên chủ động lồng ghép vào Kế hoạch công tác năm của các bên để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

– Hai Bên chủ động bố trí/tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phối hợptheo quy định pháp luật hiện hành và các nguồn xã hội hóa.

– Phòng Nông nghiệp huyện Bát Xát và Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối làm nhiệm vụ thường trực tham mưu cho UBND huyện Bát Xát, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện Chương trình này.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]