Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với Trường Đại học Tây Bắc.

Chiều ngày 14/3/2021, tại Trường Đại học Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với Trường Đại học Tây Bắc đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của Trường Đại học Tây Bắc và các đơn vị trực thuộc của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Đại diện hai bên ký kết là TS. Đinh Thanh Tâm – Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc và GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Với mục tiêu tạo sự liên kết chặt chẽ, lâu dài giữa hai cơ quan trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển lâm nghiệp và kinh tế – xã hội của đất nước. Cả hai đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác như sau:

Đào tạo đại học và sau đại học

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Tây Bắc phối hợp trong công tác tuyển sinh, cử giáo viên tham gia đào tạo các học phần đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng bảo vệ đề cương, bảo vệ luận văn, luận án tiến sĩ.

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các đề tài khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của Nhà trường khi tiến hành tại Viện hoặc do các nhà khoa học của Viện hướng dẫn.

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Tây Bắc phối hợp biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy đại học, sau đại học cho chuyên ngành Lâm nghiệp và các lĩnh vực khác.

Nghiên cứu khoa học

– Viện và Trường, trên cơ sở nhu cầu và thống nhất của hai bên, hợp tác tổ chức đề xuất, tuyển chọn và thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp theo Luật Khoa học công nghệ, đảm bảo nguyên tắc cùng hợp tác, cùng có lợi.

– Viện sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường nâng cao năng lực thực hành về kỹ thuật và quản lý một số thiết bị nghiên cứu hiện đại mà Viện đang sử dụng.

– Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học để hai bên trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm cập nhật thông tin vào tài liệu giảng dạy và chia sẻ thông tin với các bên liên quan.

– Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề nâng cao cho các cán bộ nghiên cứu, giáo viên, học viên, NCS của Trường Đại học Tây Bắc.

– Phối hợp xuất bản các ấn phẩm, tài liệu công bố các kết quả nghiên cứu khoa học (sách, bài báo trong nước và quốc tế, kỷ yếu hội thảo…).

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]