Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 22/12/2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự hội nghị có TS. Nguyễn Quang Tin – Phó Vụ Trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, GS.TS. Ngô Xuân Bình – Phó Vụ trưởng – Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ cùng các đồng chí chuyên viên các Bộ…và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Phí Hồng Hải trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của toàn Viện và và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, 2 lần phải dãn cách xã hội và ảnh hưởng của lũ lụt nên đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của Viện. Song Viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tìm kiếm công việc nên tổng kinh phí hoạt động của Viện đã đạt 335,805 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2019, trong đó kinh phí hoạt động KHCN tăng 13,2%. Viện đã được Bộ giao thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc lâm nghiệp. Trong năm 2020, Viện đã tham gia tuyển chọn và được giao thực hiện 83 nhiệm vụ KHCN&MT và khuyến nông các cấp mở mới bắt đầu thực hiện trong năm 2020 và 2021 (tăng 38,3% so với 2019), trong đó có 17 nhiệm vụ cấp quốc gia, 14 nhiệm vụ cấp bộ, 3 nhiệm vụ khuyến nông và 24 nhiệm vụ cấp tỉnh. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh hạn hẹp về nguồn kinh phí hoạt động nói chung và nguồn kinh phí cho KHCN nói riêng.

Năm 2020, Viện thực hiện 56 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 137 nhiệm vụ KHCN&MT các cấp (trong đó có 33 nhiệm vụ cấp quốc gia; 65 đề tài, dự án cấp bộ; 17 đề tài cấp cơ sở và 22 đề tài cấp tỉnh); 5 Dự án khuyến nông quốc gia, 8 dự án giống, 5 dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Ngoài ra, Viện còn thực hiện 22 nhiệm vụ hợp tác quốc tế; dự án sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc; dự án xây dựng cơ bản; dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh vv…

Viện đã thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 với một số kết quả nổi bật như sau:

– Viện đã được Bộ công nhận 13 giống mới cho các loài keo và có 10 giống mới cho 2 loài cây bản địa Thanh thất và Chiêu liêu nước, đã được Hội đồng khoa học của Bộ thông qua và đề nghị Bộ ra quyết định công nhận.

– Viện đã được Bộ công nhận 05 TBKT mới về giống, lâm sinh và công nghiệp rừng; 10 TBKT khác đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ ra quyết định công nhận.

– Đã được Cục trồng trọt cấp bằng bảo hộ cho 02 giống của các loài Sâm lai châu và Xoan đào; được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký của 04 giải pháp hữu ích về lĩnh vực bảo vệ rừng và CNR.

Đã xây dựng được 24 TCVN các lĩnh vực giống, lâm sinh và công nghiệp rừng, trong đó 12 TCVN đã được Bộ KHCN cấp mã số ban hành, 05 TCVN đã qua bước thẩm định.

Tổng kinh phí hoạt động năm 2020 của Viện là 335,805 tỷ đồng, tăng 15,6% so với 2019, trong đó kinh phí KHCN tăng 13,2% và kinh phí các hoạt động dịch vụ KHCN đã tăng 31,6% so với năm 2019.

– Năm 2020, Viện đã trúng tuyển và được giao thực hiện 83 nhiệm vụ KHCN&MT và khuyến nông các cấp mở mới bắt đầu thực hiện trong năm 2020 và 2021 (tăng 38,3% so với 2019), trong đó có 17 nhiệm vụ cấp Nhà nước.

– Hoàn thiện đề xuất và được Nhà nước đặt hàng cung cấp giống gốc cây lâm nghiệp cho sản xuất với kinh phí năm 2020 trên 17 tỷ đồng. – Công tác đào tạo cán bộ có trình độ tiến sĩ tiếp tục đạt kết quả tốt, đã đào tạo được 13 tiến sĩ, trong đó 7 tiến sĩ trong nước và 6 tiến sĩ của Viện tốt nghiệp ở nước ngoài, đã nâng tổng số tiến sĩ của Viện lên 96 người.

– Viện đã công bố 56 bài báo quốc tế, xuất bản 7 số tạp chí khoa học lâm nghiệp

Trong năm 2020, Viện đã thực hiện tốt công tác quản lý và đào tạo 39 NCS của Viện với 5 chuyên ngành: Lâm sinh, Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Điều tra và Quy hoạch rừng và Kỹ thuật chế biến lâm sản; tuyển mới được 2 NCS.

Năm 2020, Viện đã cử 6 cán bộ đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, nâng số cán bộ đang đào tạo sau đại học ở nước ngoài hiện nay lên 23 cán bộ, tập trung chủ yếu ở các nước Úc, Nhật, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Nga, … Viện đào tạo được 7 tiến sĩ, trong đó có 5 người là cán bộ của Viện. Cũng trong năm, Viện có 6 tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về Viện làm việc, nâng số tiến sĩ của Viện lên 96 người.

Viện tiếp tục triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vục tài chính, thuế và Bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành chung, tăng cường triển khai các văn bản điện tử và các cuộc họp giao ban diện rộng trực tuyến với các đơn vị ở xa khu vực Hà Nội, qua đó đã từng bước nâng cao sự chỉ đạo, điều hành chung của Viện, tiến độ công việc được xử lý nhanh hơn.

Năm 2020, Viện đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng với các hình thức sau:– 03 cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể gồm: Viện KHLN Việt Nam, Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp, Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ.

– 01 cờ thi đua của Bộ cho Viện Sinh thái và Môi trường rừng.

– 06 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 02 cá nhân.

– 01 Giải thưởng Nhà khoa học của Nhà nông cho GS.TS. Võ Đại Hải.

– 01 huân chương lao động hạng 03 cho ông Nguyễn Xuân Trường.

– 05 chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

– 12 tập thể, cá nhân được bằng khen của Bộ trưởng.

Một số hình ảnh về thi đua, khen thưởng:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]