NCS Trần Hoàng Quý bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 14/7/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hoàng Quý đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 08 với tên đề tài: ” Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai”. Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Lung

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính: i) Bổ sung một số đặc điểm lâm học (cấu trúc lâm phần, tăng trưởng đường kính) của rừng thứ sinh lá rộng thường xanh (LRTX) ở Kon Hà Nừng, Gia Lai; ii) Xác định được khả năng tích lũy sinh khối (sinh khối trên mặt đất, sinh khối dưới mặt đất, tổng sinh khối, tăng trưởng sinh khối) của rừng thứ sinh LRTX ở Kon Hà Nừng, Gia Lai; iii) Đề xuất nâng cao độ chính xác của phương pháp xác định sinh khối rễ đối với rừng thứ sinh LRTX ở Kon Hà Nừng, Gia Lai.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã xác định được tăng trưởng sinh khối (trên mặt đất, dưới mặt đất và tổng sinh khối) của rừng thứ sinh LRTX ở Kon Hà Nừng, Gia Lai; ii) Đã áp dụng phương pháp mới về nghiên cứu sinh khối rễ cám của rừng thứ sinh LRTX ở Kon Hà Nừng, Gia Lai.
  • Về khoa học Luận án đã áp dụng phương pháp nghiên cứu mới về sinh khối nhằm bổ sung thông tin và cải thiện độ chính xác trong nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối dưới mặt đất của rừng lá rộng thường xanh. Về thực tiễn Luận án đã góp phần làm sáng tỏ khả năng tích lũy sinh khối (trên mặt đất, dưới mặt đất, tổng sinh khối) đối với 2 trạng thái rừng của hệ sinh thái rừng thứ sinh LRTX tại Kon Hà Nừng, Gia Lai.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Trần Hoàng Quý với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

PGS. TS Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện trao Giấy chứng nhận bảo vệ thành công luận án và hoàn thành chương trình đào tạo.

Nghiên cứu sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án

Nghiên cứu sinh cùng người hướng dẫn khoa học

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]