Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Hoàng Quý

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hoàng Quý. Đề tài:

“Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai”.

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng

Mã số: 9 62 02 07

Nghiên cứu sinh:  Trần Hoàng Quý

Thời gian:  8h30’, Thứ tư, ngày 14 tháng 07 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng – Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]