Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 23/7/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Ngọc Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài 

“Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh cây Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook) ở vùng Đông Bắc Bộ với sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Văn Thuyết; TS Trần Bình Đà.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính: i) Đã nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố lập địa đến sinh trưởng và tăng trưởng rừng trồng Sa mộc tại vùng Đông Bắc Bộ; ii) Đã nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sa mộc (kỹ thuật làm đất, tuổi cây giống, mật độ trồng, bón phân, tỉa cành) đến sinh trưởng Sa mộc; iii) Đã nghiên cứu kỹ thuật tỉa thưa, nuôi dưỡng đến sinh trưởng rừng trồng Sa mộc; iv) Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trồng và nuôi dưỡng rừng trồng Sa mộc tại vùng Đông Bắc Bộ.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố lập địa đến sinh trưởng rừng trồng Sa mộc và đề xuất lập địa trồng rừng Sa mộc ở vùng Đông Bắc Bộ; ii) Bước đầu xác định được một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh và tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng Sa mộc ở vùng Đông Bắc Bộ.
  • Về khoa học Luận án đã bổ sung cơ sở khoa học cho trồng rừng thâm canh Sa mộc tại vùng Đông Bắc Bộ. Về thực tiễn Đề tài luận án đã xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh Sa mộc cung cấp gỗ lớn, bao gồm lập địa phù hợp, tiêu chuẩn cây giống, kỹ thuật trồng, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lê Thị Ngọc Hà với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Nghiên cứu sinh và Hội đồng đánh giá Luận án

Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Hà tặng hoa cảm ơn Cơ sở đào tạo

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]