Số Chuyên san năm 2020

 1. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM GIỐNG BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) Ở VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM
  Lê Văn Thành1, Đỗ Thị Kim Nhung1, Phạm Ngọc Thành1,
  Tạ Văn Hân1, Nguyễn Xuân Đài1, Lê Đình Trường2, Vũ Quý Đông1
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  2Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KẾT QUẢ CHỌN LỌC CÂY TRỘI DẺ VÁN Castanea mollissima Blume Ở HUYỆN NGÂN SƠN, BẮC KẠN VÀ HUYỆN TRÙNG KHÁNH, CAO BẰNG
  Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Tiến Hưng,
  Lê Văn Thành, Tạ Văn Hân, Trần Văn Cao
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA CÂY BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) TẠI THÁI BÌNH
  Đỗ Thị Kim Nhung1, Lê Văn Thành1, Lê Đình Trường2, Vũ Quý Đông1
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  2Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Tây Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum. Miq) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
  Đoàn Đình Tam, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Hưng, Hà Đình Long
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. THỰC TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM LẬP ĐỊA NƠI TRỒNG DẺ VÁN (Castanea mollissima Blume) HIỆN NAY Ở HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN
  Lê Văn Thành, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Quang Dũng, Tạ Văn Hân,
  Phạm Ngọc Thành, Đinh Thanh Giang, Hà Thị Thanh Mai
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VÀ LẬP ĐỊA TRỒNG PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN DỰ ÁN GCF TẠI NAM ĐỊNH, THANH HÓA, QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI VÀ CÀ MAU
  Nguyễn Thùy Mỹ Linh, Hoàng Việt Anh, Lê Văn Thành,
  Phạm Ngọc Thành, Phạm Thị Ngân
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ BỀN VỮNG VÙNG CÁT VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ
  Ngô Đình Quế
  Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. QUẢN LÝ TỔNG HỢP RỪNG NGẬP MẶN ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
  Vũ Tấn Phương1, Nguyễn Thùy Mỹ Linh2,
  Đào Lê Huyền Trang1, Nguyễn Văn Trường1
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN SINH KHỐI in vitro NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH AM (Arbuscular mycorrhiza)
  Vũ Quý Đông, Lê Quốc Huy, Lê Thị Thu Hằng
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG SINH THÁI CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT NGOẠI LAI TẠI VIỆT NAM
  Nguyễn Thị Oanh1, Nguyễn Thị Tuyết2, Trần Trung Thành1,
  Nguyễn Thị Thu Hằng1, Nguyễn Văn Nghĩa1
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  2 Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. XÂY DỰNG TƯƠNG QUAN GIỮA LƯỢNG MƯA VỚI CÁC YẾU TỐ VÒNG NĂM CỦA CÂY PƠ MU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI
  Đinh Việt Hưng1, Nguyễn Tử Kim2
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG THUỘC KHU VỰC PHÒNG HỘ XUNG YẾU VEN HỒ SÔNG ĐÀ TỈNH HÒA BÌNH
  Trần Văn Cao, Nguyễn Thị Oanh, Trần Trung Thành,
  Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thanh Hải
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QUA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
  Đặng Quang Hưng1, Đặng Thúy Nga2, Hoàng Nguyễn Việt Hoa3
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng.
  2Winrock International – Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) tài trợ bởi USAID
  3Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. CHI TIÊU CÔNG CHO ĐA DẠNG SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
  Trần Thị Thu Hà1 và Nguyễn Thanh Sơn2
  1Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  2Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG GỖ LỚN TẠI TỈNH BẮC KẠN
  Đặng Quang Hưng, Vũ Quý Đông,
  Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Xuân Đài
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG PHÒNG HỘ TẠI XÃ XĂM KHÒE, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH
  Lê Thị Thu Hằng, Lê Quốc Huy, Vũ Quý Đông
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về