Số Chuyên san 2017

 1. KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ
  KIỀU TUẤN ĐẠT

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TRÔM (Sterculia foetida L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM VÀ GHÉP CÀNH
  Phùng Văn Khang, Phùng Văn Khen

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VI NHÂN GIỐNG LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus sp.)
  Nguyễn Thị Lệ Hà, Phạm Thị Mận, Cao Minh Thủy Nguyên, Phạm Thụy Nhật Truyền, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Văn Thiết

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN VÀ NHÂN GIỐNG GÁO TRẮNG PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG KINH TẾ
  Nguyễn Văn Chiến

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẠT GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN HẠT CÓC HÀNH (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) Ở NINH THUẬN
  Phùng Văn Khen

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CHIÊU LIÊU NƯỚC (Terminalia calamansanai Rolfe)
  Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA VƯỜN GIỐNG TRÀM Ở THẠNH HOÁ, LONG AN
  Nguyễn Văn Thiết, Đặng Phước Đại, Phan Thị Mỵ Lan

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. KẾT QUẢ SƯU TẬP TRỒNG BỔ SUNG LOÀI CHO VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT TRẢNG BOM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
  Trần Văn Sâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY CHẾT RỪNG PHI LAO (Casuarian equisetifolia J.R et G. Fors) VEN BIỂN TẠI XÃ ĐÔNG HẢI, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
  Hoàng Văn Thơi, Lê Thanh Quang, Nguyễn Khắc Điệu, Vũ Văn Định, Đặng Như Quỳnh, Ngô Văn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KINH DOANH RỪNG TRÀM CHỒI SAU KHAI THÁC TRẮNG Ở HUYỆN THẠNH HOÁ, TỈNH LONG AN
  Kiều Tuấn Đạt, Phạm Minh Toại

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ẢNH HƯỞNG THỂ NỀN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY NGẬP MẶN TRỒNG TẠI CÁC ĐẢO VÙNG BIỂN PHÍA NAM, VIỆT NAM
  Hoàng Văn Thơi

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LẬP ĐỊA VÀ PHÂN CHIA LẬP ĐỊA TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN TẠI CÁC ĐẢO VÙNG BIỂN PHÍA NAM, VIỆT NAM
  Hoàng Văn Thơi

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY BẢN ĐỊA PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ VEN SÔNG RẠCH Ở HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Kiều Tuấn Đạt, Võ Trung Kiên

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA THƯA VÀ PHÂN BÓN TỚI SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO LAI CUNG CẤP GỖ TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
  Phạm Văn Bốn

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG LÒ BO (Brownlowia tabularis Pierre) CUNG CẤP GỖ LỚN Ở ĐÔNG NAM BỘ
  Trần Hữu Biển, Lê Xuân Trường

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG SẤU TÍA (Sandoricum indicum Cav) NHẰM CUNG CẤP GỖ LỚN TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Nguyễn Kiên Cường, Đỗ Thị Ngọc Hà, Kiều Phương Anh

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte) TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Tiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN TỈNH BẠC LIÊU
  Kiều Tuấn Đạt, Lê Thanh Quang, Nguyễn Bắc Vương, Phạm Minh Toại

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. ỨNG DỤNG GIS ĐỂ DỰ BÁO NHANH SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) VÙNG NGUYÊN LIỆU GIẤY TÂN MAI TỈNH LÂM ĐỒNG
  Phùng Văn Khen, Phạm Trịnh Hùng

  Xem tóm tắt | Tải về

 20. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH KINH TẾ CỦA RỪNG TRỒNG KEO LÁ TRÀM ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Trần Thanh Cao, Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn Đạt, Vũ Đình Hưởng

  Xem tóm tắt | Tải về

 21. GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về