So 5/2020

 1. TĂNG THU DI TRUYỀN THỰC TẾ VỀ SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY CỦA MỘT SỐ GIỐNG KEO LÁ LIỀM SO VỚI GIỐNG NGUYÊN SẢN VÀ ĐẠI TRÀ TẠI QUẢNG TRỊ
  Lê Xuân Toàn1, Phí Hồng Hải2, Nguyễn Thị Thanh Nga1,
  Lê Thị Như Nguyệt1, Trần Thị Tường Vân1
  1Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae Lecomte) BẰNG HẠT
  Bùi Thọ Tiến1, Nguyễn Viễn2, Hoàng Văn Thắng2, Lê Văn Quang2,
  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt2, Nguyễn Tiên Phong1
  1 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM GIỐNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG THÂM CANH KEO LÁ TRÀM TẠI GIA LAI
  Trần Thị Thúy Hằng, Lê Việt Dũng
  Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY GỤ LAU (Sindora tonkinensis A. Chev. ex K. & S. S. Larsen.) TẠI QUẢNG BÌNH
  Nguyễn Hải Thành, Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Liệu, Vũ Đức Bình,
  Lê Công Định, Hà Văn Thiện, Lê Xuân Toàn. Phạm Tiến Hùng
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI VÀ XUẤT XỨ TRÀM MELALEUCA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI THẠNH HÓA – LONG AN
  Nguyễn Xuân Hải, Vũ Đình Hưởng và Kiều Mạnh Hà
  Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG SA MỘC (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook) Ở QUẢNG NINH
  Đặng Văn Thuyết1, Lê Thị Ngọc Hà2, Nguyễn Toàn Thắng1, Đinh Hải Đăng1,
  Đào Trung Đức1, Dương Quang Trung1, Lê Thị Hạnh1, Trần Anh Hải1
  1Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  2Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ VẬT LIỆU HỮU CƠ SAU KHAI THÁC VÀ BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ ĐỘ PHÌ ĐẤT RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN LAI UP (E. urophylla × E. pellita) GIAI ĐOẠN 5 NĂM TUỔI TẠI YÊN BÁI
  Nguyễn Tiến Linh1, Võ Đại Hải1, Trần Lâm Đồng2, Hoàng Văn Thành2,
  Dương Quang Trung2, Trần Anh Hải2, Hoàng Thị Nhung2, Trần Hồng Vân2
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÁY RỪNG VÀ PHÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM CHÁY RỪNG TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
  Dương Huy Khôi1, Trần Quang Bảo2, Nguyễn Thị Hoa3,
  Võ Minh Hoàn3, Nguyễn Văn Quý3
  1 Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp
  3 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI KON TUM
  Nguyễn Thanh Sơn1, Hoàng Thị Nhung1, Phạm Đình Sâm1, Nguyễn Hữu Thịnh1,
  Trần Hoàng Quý1, Hà Thị Mai1, Hoàng Văn Thành1, Hồ Trung Lương1, Phạm Tiến Dũng1, Trần Hồng Vân1, Cáp Thế Kiệt2, Phạm Thị Xuân Thùy3.
  1Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  2Phòng NN & PTNT huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum
  3Công ty TNHH Dịch vụ – Kỹ thuật Nông nghiệp xanh Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN MẬT ĐỘ TẾ BÀO CỦA SÁU CHỦNG VI KHUẨN SINH MÀNG NHẦY
  Vũ Văn Định, Phạm Văn Nhật, Nguyễn Thị Loan, Trần Nhật Tân
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. THÀNH PHẦN LOÀI, ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI VÀ TẬP TÍNH MỘT SỐ LOÀI SÂU HẠI TRE BÁT ĐỘ TẠI HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI
  Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Bình, Đào Ngọc Quang, Trần Xuân Hưng,
  Trần Viết Thắng và Trang A Tổng
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG CHÂU CHẤU MÍA CHÀY XANH (Hieroglyphus tonkinensis Bolivar) HẠI LUỒNG (Dendrocalamus barbatus) Ở PHÚ THỌ BẰNG CHẾ PHẨM SINH HỌC
  Bùi Quang Tiếp1, Trần Thanh Trăng1, Phan Văn Sơn2
  1 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Kiểm lâm Thanh Sơn, Phú Thọ

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG DI ĐỘNG MÁY KÉO LÀM VIỆC TRÊN ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP
  Tô Quốc Huy1, Đoàn Văn Thu1, Bùi Việt Đức2
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam,
  2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về