Số 4/2017

 1. ĐA DẠNG HỌ HỒ TIÊU (PIPERACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA
  Đậu Bá Thìn1, Nghiêm Thị Giang1, Hoàng Văn Chính1,2
  1 Trường Đại học Hồng Đức
  2 Học viện Khoa học Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ MƯỜNG LỐNG HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN
  Lê Thị Hương1,*, Hoàng Thanh Sơn2, Nguyễn Tiến Cường1,
  Đậu Bá Thìn3, Nguyễn Xuân Trường4
  1Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh
  2Viện Nghiên cứu Lâm Sinh
  3Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức
  4BQL Rừng phòng hộ Kỳ Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRONG CÁC KHU BẢO TỒN
  Nguyễn Đắc Mạnh, Tạ Tuyết Nga, Nguyễn Hải Hà, Lưu Quang Vinh, Phùng Thị Tuyến, Nguyễn Thị Bích Hảo, Trần Thị Hương
  Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÂY SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grush.) ĐIỀU KIỆN IN VITRO
  Lương Thị Hoan1, Phan Thị Hương Trà1, Hoàng Thị Như Nụ1, Lê Việt Dũng1,
  Dương Thị Phúc Hậu1, Nguyễn Đăng Minh Chánh2
  1Viện Dược liệu

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN ĐÀO (Prunus arborea (Blume) Kalkman) TẠI HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN
  Đỗ Hoàng Chung1*, Nguyễn Công Hoan1, Ma Đức Khiêm2
  1 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2 Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Kạn

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI XOAN MỘC (Toona surenii Blume Merr) TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC – BẮC KẠN
  Hồ Ngọc Sơn1*, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Lường Quốc Hải2
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Bắc Kạn

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA BỜI LỜI ĐỎ (Machilus odoratissima Nees) Ở TỈNH GIA LAI, ĐẮK LẮK VÀ KON TUM
  Đặng Thái Hoàng, Đặng Thái Dương
  Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ LOÀI DẺ TÙNG SỌC TRẮNG HẸP (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger) PHÂN BỐ TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Phan Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Văn Hùng2
  1 Đại học Tây Bắc
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Viện KHLN Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ LOÀI CÂY DẺ TÙNG SỌC TRẮNG HẸP (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilger) PHÂN BỐ TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Phan Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Văn Hùng2
  1 Đại học Tây Bắc
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Viện KHLN Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐẶC TRƯNG CÁC TRẠNG THÁI RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN LƯU VỰC SÔNG PÔ KÔ, TỈNH KON TUM
  Huỳnh Văn Chung
  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÒNG TRỪ LOÀI SÂU (Orthaga exvinacea Hamp.) HẠI LÁ LONG NÃO (Cinnamomum camphora Linnaeus) TẠI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
  Lê Văn Bình, Nguyễn Quốc Thống
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN THIÊN ĐỊCH CỦA SÂU ĐO ĂN LÁ (Biston suppressaria Guenée) HẠI KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TẠI QUẢNG NINH
  Nguyễn Hoài Thu, Đào Ngọc Quang, Bùi Quang Tiếp
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. BỆNH THỐI RỄ QUẾ Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH BỆNH Ở TỈNH LÀO CAI
  Vũ Văn Định, Đặng Như Quỳnh, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Loan,
  Phạm Văn Nhật và Trần Nhật Tân
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN 28S – rRNA CỦA LOÀI NẤM LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH THỐI QUẢ VẢI TẠI LỤC NGẠN – BẮC GIANG
  Nguyễn Thị Thu Hiền1, Trịnh Đình Khá2
  1 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
  2 Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH ALOS-2/PALSAR-2 VÀ LANDSAT-8 TRONG XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG
  Phạm Văn Duẩn1, Nguyễn Thanh Hoàn2, Nguyễn Trọng Bình1, Phạm Tiến Dũng3
  1 Trường Đại học Lâm nghiệp
  2 Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  3 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHÁY RỪNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
  Nguyễn Phương Văn1,2, Nguyễn Văn Lợi1, Trần Minh Đức1
  1Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế
  2 Trường Đại học Quảng Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. KHẢ NĂNG BẢO VỆ MÀU SẮC GỖ CỦA SƠN PU CHỨA VẬT LIỆU NANO TiO2, ZnO VÀ NANOCLAY HYDROPHILIC
  Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Thị Tám, Bùi Thị Thủy
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. XỬ LÝ TẨY TRẮNG VÁN BÓC GỖ KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LAI
  Nguyễn Quang Trung, Nguyễn thị Phượng, Hà Tiến Mạnh, Phạm Thị Thanh Miền
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẤY GỖ CÁNG LÒ (Betula alnoides Buch. Ham)
  Đỗ Thị Hoài Thanh, Hà Tiến Mạnh
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về