Số 4/2016

 1. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY HỒNG DIỆP (Gymnocladus chinensis Baill.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM
  Vũ Thị Bích Hậu, Võ Quốc Bảo, Phạm Thị Kim Thoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG SINH DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT GÂY TRỒNG VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae H.Lec) TẠI ĐOAN HÙNG – PHÚ THỌ
  Nguyễn Minh Thanh, Đào Hùng Mạnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. BIẾN DỊ VÀ THÔNG SỐ DI TRUYỀN CỦA CÁC DÒNG VÔ TÍNH KEO LAI MỚI CHỌN LỌC TẠI KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH Ở YÊN THẾ, BẮC GIANG
  Đỗ Hữu Sơn, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Dương Hồng Quân Nguyễn Quốc Toản, Trịnh Văn Hiệu

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA CÁC QUẦN THỂ SƠN TRA (Docynia indica (Wall.) Decne) BẰNG CHỈ THỊ ISSR
  Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Liệu, Đinh Thị Phòng, Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, Vũ Đức Toàn, Delia Catacutan, Đàm Việt Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI BƯỚM BẠC (Mussaenda L.) Ở LÂM ĐỒNG
  Quách Văn Hợi, Vũ Kim Công, Trần Thái Vinh, H’Yon Nê Bing, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Thị Hồng và Nông Văn Duy

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN CÁC LOÀI CỦA HỌ DẺ (FAGACEAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NAM NUNG, TỈNH ĐẮK NÔNG
  Nguyễn Quang Hưng, Trịnh Ngọc Bon, Phạm Văn Vinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐA DẠNG SINH HỌC TẦNG CÂY GỖ RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC BẮC VÀ NAM ĐÈO HẢI VÂN
  Ninh Việt Khương, Phùng Đình Trung, Nguyễn Minh Thanh

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TẦNG CÂY GỖ RỪNG PHỤC HỒI SAU KHAI THÁC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI
  Phùng Đình Trung, Trần Lâm Đồng, Phạm Quang Tuyến, Ninh Việt Khương, Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Hoàng Quý

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. CHỈ SỐ PHỨC TẠP VỀ CẤU TRÚC ĐỐI VỚI RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI Ở KHU VỰC MÃ ĐÀ TỈNH ĐỒNG NAI
  Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Tuấn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG VÀ THÀNH PHẦN RUÔ T BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON SƠN HUYẾT (Melanorrhoea laccifera Pierre) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Thị Chuyền, Trương Tuấn Anh, Hoàng Tiến Đại

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA MẮM BIỂN (Avicennia marina (Forssk) Vierh.), SÚ ĐỎ (Agiceras floridum Roem & Schult.), DÀ VÔI (Ceriops tagal C.B.Rob.), ĐƯNG (Rhizophora mucronata Lam.), ĐƯỚC (Rhizophora apiculata Blume) VÀ ĐÂNG (Rhizophora stylosa Griff.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI CÁC ĐẢO NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
  Hoàng Văn Thơi, Nguyễn Hải Hòa

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ DỪA NƯỚC (Nipa fruticans Wurmb) TẠI XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN
  Lê Thị Điểm Sương, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC KIỂU THẢM THỰC VẬT RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG BẰNG ẢNH VỆ TINH SPOT 6
  Phạm Quang Tuyến, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Huy Hoàng

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. NGHIÊN CỨU LÂ P BIỂU THỂ TÍCH THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex.Gordon) Ở HÀ GIANG
  Phạm Quang Tuyến, Bùi Thanh Hằng, Trần Hoàng Quý, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Quang Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ THỰC BÌ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA 2 LOÀI VỐI THUỐC Schima wallichii Choisy VÀ Schima superba Gardn. Et Champ TẠI SƠN LA VÀ GIA LAI
  Đặng Thịnh Triều, Lê Thị Hạnh, Lò Quang Thành

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TỔN THƯƠNG VÙNG VEN BIỂN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH
  Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Thanh Tâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. TẠO RỪNG VỐI THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO HẠT THẲNG VÀ KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH
  Đặng Thịnh Triều, Dương Quang Trung, Trần Quang Trung

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. SÂU HẠI CHÍNH RỪNG TRỒNG GÁO TRẮNG (Neolamerckia cadamba) VÀ GÁO VÀNG (Nauclea orientalia) TẠI TỈNH CÀ MAU
  Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Võ Ngươn Thảo, Nguyễn Minh Chí

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI THEOBROMINE, THEOPHYLLINE VÀ CAFFEINE TRONG SẢN PHẨM CHÈ Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
  Đoàn Thị Bích Ngọc, Hoàng Trung Hiếu

  Xem tóm tắt | Tải về

 20. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ VỎ CÂY ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÁN COMPOSITE VỎ CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium)
  Vũ Đình Thịnh, Vũ Huy Đại

  Xem tóm tắt | Tải về

 21. CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA GỖ THỊ Diospyros decandra Lour.
  Đỗ Văn Bản, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Hữu Thưởng

  Xem tóm tắt | Tải về