Số 4/2013

 1. Phân tích một số chỉ số đa dạng sinh học loài cây gỗ của thảm thực vật rừng trên núi đá vôi tại khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên
  Nguyễn Thị Thoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. Đa dạng sinh học các loài rau rừng có giá trị tại khu Dự trữ sinh quyển đảo Cù Lao Chàm – thành phố Hội An
  Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. Xây dựng mô hình dự báo năng suất rừng Keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Hồ Thanh Hà, Nguyễn Thị Thương

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. Kết quả đánh giá khả năng thích nghi và năng suất quả các dòng Macadamia ở vùng Tây Bắc Việt Nam
  Nguyễn Đức Kiên, Chris Harwood, Hoàng Thị Lụa, Delia Catacutan, Mai Trung Kiên

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. Kết quả khảo nghiệm bổ sung kỹ thuật trồng rừng bạch đàn tại một số vùng sinh thái trọng điểm
  Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí, Trần Xuân Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Một số đặc điểm thực vật vùng rừng ngập mặn tại Đông Long – Tiền Hải – Thái Bình
  Đoàn Đình Tam

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. Đa dạng thành phần loài và giá trị kinh tế của thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế
  Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. Tính đa dạng thực vật tại 2 xã Mù Cả và Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu
  Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Quang Tuyến, Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Bùi Thanh Hằng, Đỗ Thanh Hà, Trần Cao Nguyên, Phan Minh Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. Loài Súm mới Adinandra hongiaoensis H.T. Son & L.V. Dung (họ Chè, Theaceae) phát hiện ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, thành phố Đà Lạt
  H. T. Son and L. V. Dung

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. Một số đặc điểm động thái cấu trúc rừng tự nhiên tại khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò
  Nguyễn Tiến Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. Xác định chu kỳ kinh doanh tối ưu rừng trồng keo lai theo quan điểm kinh tế tại Công ty Lâm nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình
  Đỗ Anh Tuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố đất tới xói mòn mặt dưới một số thảm thực vật tại Lâm trường Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  Nguyễn Văn Khiết

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. Tiềm năng đất đai phát triển cây Sa nhân tím trên đất vườn đồi tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội
  Bùi Kiều Hưng, Lê Văn Quang, Phan Thị Luyến

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. Đặc điểm sinh sản của tắc kè (Gekko gecko Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt
  Vũ Tiến Thịnh

  Xem tóm tắt | Tải về