Số 4/2012

 1. TÁCH DÒNG VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN ECHB1 LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ LÀM TĂNG CHIỀU DÀI SỢI GỖ Ở BẠCH ĐÀN
  Trần Đức Vượng, Ohtani Misato, Trần Hồ Quang, Taku Demura

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG THÔNG ÔCARPA (PINUS OOCARPA SCHIEDE EX SCHLECHTENDAL)
  Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Đăng Hoài

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ LAN LƯỠI NGỰA LÁ THUÔN [Rhomboda lanceolata (Lindl.) Ormd] Ở LÂM ĐỒNG BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ RAPD
  Nguyễn Thuý Hà, Nông Văn Tiếp, Lê Ngọc Triệu,
  Nông Văn Duy
  Trần Văn Tiến

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY HOÀNG ĐẰNG TẠI QUẢNG NINH
  Phạm Hữu Hạnh, Hà Văn Năm

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY BƯƠNG MỐC BẰNG CHIẾT CÀNH VÀ GIÂM HOM CÀNH
  Lê Văn Thành, Nguyễn Bá Triệu

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HOM TỐNG QUÁ SỦ
  Đặng Văn Thuyết, Cấn Thị Lan

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA DẦU RÁI (DIPTEROCARPUS ALATUS ROXB.) VÀ SAO ĐEN (HOPEA ODORATA ROXB.) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Thị Hải Hồng, Trần Nhật Nam, Võ Trung Kiên

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG BẠCH ĐÀN Ở SƠN LA
  Đặng Văn Thuyết, Nguyễn Văn Hùng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI XÃ HỒ SƠN VÀ ĐẠI ĐÌNH THUỘC VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO
  Phạm Duy Long, Nguyễn Thị Thúy Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ SINH THÁI LOÀI THÔNG HAI LÁ DẸT (Pinus krempfii H.Lec. ) Ở LÂM ĐỒNG
  Lê Cảnh Nam, Nguyễn Thành Mến

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG DẺ YÊN THẾ (CASTANOPSIS BOISII) TẠI BẮC GIANG
  Nguyễn Toàn Thắng, Trần Hoàng Quý,
  Bùi Thanh Hằng, Vũ Tiến Lâm, Cao Chí Khiêm

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA DU SAM (Keteleeria evelyniana Masters) Ở KHU VỰC ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Văn Nhẫn

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. PHẢN ỨNG CỦA BẠCH TÙNG (Darcrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) ĐỐI VỚI NHỮNG YẾU TỐ KHÍ HẬU Ở KHU VỰC NÚI ÔNG TỈNH BÌNH THUẬN
  Nguyễn Văn Thêm

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẮN SÓNG CỦA CÁC THÍ NGHIỆM TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN TẠI MỘT SỐ TỈNH VEN BIỂN MIỀN BẮC
  Đoàn Đình Tam

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT GIÀU CARBON TIỀM NĂNG TẠI BẮC KẠN
  Hoàng Liên Sơn, Vũ Duy Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. HIỆU LỰC CHỐNG CHÁY CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC XỬ LÝ GỖ TỪ BORIC AXIT VÀ NATRI SILICAT
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Bạch Đằng, Nguyễn Duy Vượng

  Xem tóm tắt | Tải về