Số 4/2011

 1. KHẢO NGHIỆM GIỐNG GIỔI XƯƠNG (MICHELIA BAILLONII) VÀ CÁNG LÒ (BETULA ALNOIDES) ĐỂ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN Ở QUẢNG NINH VÀ SƠN LA
  Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Chí

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA TRÀ HOA VÀNG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC
  Ngô Thị Minh Duyên, Ngô Quang Hưng, Lê Sỹ Doanh, Ngô Quý Công, Nguyễn Văn Khương

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 661 VÙNG TRUNG TÂM
  Đinh Thanh Giang, Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ƯỚC TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ SỬ DỤNG ĐẤT THAN BÙN Ở TỈNH KIÊN GIANG VÀ CÀ MAU
  Đỗ Đình Sâm, Trần Thị Thu Anh, Vũ Tấn Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. HIỆU QUẢ HẤP THỤ CÁC BON CỦA MỘT SỐ DẠNG RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ LỚN Ở VIỆT NAM
  Lương Văn Tiến, Vũ Tấn Phương, Lương Xuân Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. SỬ DỤNG VI SINH VẬT ĐẤT KẾT HỢP CÂY CHE PHỦ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CỦA CÂY KEO LAI VÀ CẢI TẠO ĐẤT SAU LUÂN KỲ BẠCH ĐÀN
  Phạm Quang Thu, Nguyễn Thị Thúy Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU CÁC HỢP CHẤT KHÁNG NẤM GÂY BỆNH CÓ TRONG LÁ CỦA CÁC GIA ĐÌNH KEO LÁ TRÀM KHẢO NGHIỆM TẠI THỪA THIÊN – HUẾ
  Phạm Quang Thu, Nguyễn Hoàng Nghĩa và Nguyễn Văn Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. SÂU TRẮNG XYLEUTES SP. GÂY U BƯỚU THÂN CÀNH ĐƯỚC (RHIZOPHOZA APICULATA) TẠI RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG KEO LAI Ở BẮC KẠN
  Trần Duy Rương

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA 5 LOÀI TRE PHỔ BIẾN Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Thị Trịnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH CHẤT GỖ BẰNG XỬ LÝ SILICAT
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Duy Vượng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG GỖ TRÀM RỪNG TRỒNG
  Nguyễn Quang Trung

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU HÓA MỀM DĂM GỖ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) TRONG CÔNG ĐOẠN PHÂN LY SỢI ĐỂ LÀM MDF
  Bùi Duy Ngọc, Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Thị Minh Xuân, Vũ Đình Thịnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA 3 LOẠI THUỐC BẢO QUẢN ĐỐI VỚI NẤM MỐC HẠI GỖ THÔNG MÃ VĨ
  Nguyễn Thị Hằng, Vũ Văn Thu, Phạm Thị Thanh Miền

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SONG MÂY LÀM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
  Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám, Đinh Văn Tiến, Phan Lương Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về