Số 4/2019

 1. ĐA DẠNG LOÀI TRONG CHI Lasianthus Jack (Rubiaceae) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ VỚI GHI NHẬN MỚI MỘT LOÀI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
  Đặng Văn Sơn1,3*, Hoàng Thị Bảo Ngân2, Phạm Văn Ngọt2, Nguyễn Thị Mai Hương1, Trương Bá Vương1, Nguyễn Văn Tú1, Hoàng Nghĩa Sơn1, Akiyo Naiki3
  1Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  2Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
  3Đại học Ryukyus, Nhật Bản

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MẬT ĐỘ, SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ ĐẾN QUẦN THỂ CHIM CÔNG (Pavo muticus imperator) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
  Bạch Thanh Hải1, Phạm Văn Thuấn2 Nguyễn Trần Vỹ3
  1Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Cát Tiên
  2Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế – Vườn Quốc gia Cát Tiên
  3Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. THÀNH PHẦN LOÀI THUỘC CHI BÌNH VÔI (Stephania Lour.) (Menispermaceae) TRONG HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
  Trịnh Thị Phúc5, Vũ Tiến Chính1,2*, Trần Văn Tiến3, Nông Văn Duy4
  1 Bảo Tàng Thiên Nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
  2 Học Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
  3 Khoa sinh học, Trường Đại học Đà Lạt
  4 Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  5Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY XOAY (Dialium cochinchinensis Pierre) TẠI MỘT SỐ QUẦN THỂ TỰ NHIÊN
  Nguyễn Thị Huyền1, Hà Thị Huyền Ngọc1, Lê Thị Thủy1, Trần Thị Thu Hà1,
  Nguyễn Thị Việt Hà1, Ngô Văn Cầm2, Phạm Tiến Bằng2, Nguyễn Như Hiến2, Lê Sơn1*
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp –
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới – Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NHÂN GIỐNG in vitro LOÀI LAN NGỌC THẠCH HAI MÀU (Dendrobium crystallinum var. Alba) TỪ NUÔI CẤY ĐỐT GIẢ HÀNH
  Trần Thị Ngọc Lan, Bùi Văn Trọng
  Viện Khoa học Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỞ RỘNG CÁC GIỐNG KEO LAI, KEO LÁ TRÀM TẠI QUẢNG TRỊ
  Nguyễn Hải Thành, Lê Công Định, Vũ Đức Bình, Hà Văn Thiện
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KEO ĐANG ĐƯỢC TRỒNG PHỔ BIẾN Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Nguyễn Văn Đăng1, Vũ Đình Hưởng1, Nguyễn Xuân Hải1
  Kiều Mạnh Hà1, Hồ Tố Việt1, Trần Thanh Trăng2
  1Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ
  2Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIÂM HOM BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte)
  Nguyễn Anh Tuấn1, Phùng Văn Tỉnh1, Trần Văn Sâm1, Võ Đại Hải2
  1Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẠT GIỐNG, PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN HẠT CHIÊU LIÊU NƯỚC (Terminalia calamansanai Rolfe)
  Nguyễn Thanh Minh, Đỗ Thị Ngọc Hà, Phùng Văn Tỉnh
  Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY XOAN ĐÀO (Prunus arborea Endle.) Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
  Nguyễn Trọng Điển1, Hoàng Văn Thắng2, Cao Văn Lạng2
  1 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. THỰC TRẠNG GÂY TRỒNG BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) Ở VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM
  Lê Văn Thành, Đỗ Thị Kim Nhung, Phạm Ngọc Thành,
  Trần Văn Cao, Tạ Văn Hân, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Xuân Đài
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN TỚI SINH TRƯỞNG KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) 4 NĂM TUỔI TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM NGHIỆP TÂN LẠC – HÒA BÌNH
  Phạm Đôn, Lê Văn Quang, Đào Thị Huyền
  Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT LÝ, HÓA HỌC ĐẤT SAU CANH TÁC NƯƠNG RẪY TẠI XÃ CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Nguyễn Hoàng Hương, Trần Thị Nhâm, Lê Thị Khiếu
  Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. STRUCTURE AND BIODIVERSITY IN SECONDARY FOREST, CENTRAL KALIMANTAN, INDONESIA
  Novelia Triana1, Bui Manh Hung1, Nisfiatul Hidayat2
  1Vietnam National University of Forestry, Xuan Mai, Hanoi, Vietnam.
  2University of Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia.

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GỖ ĐỐI VỚI DÒNG KEO LAI BV10 VÀ BV16 PHỤC VỤ CHO YÊU CẦU GỖ XẺ
  Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Đức Thành,
  Hoàng Văn Phong, Tạ Thị Thanh Hương
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. DỰ BÁO ÁP LỰC SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÀ GIẢI PHÁP HÀI HÒA VỚI CHỨC NĂNG RỪNG PHÒNG HỘ KRÔNG NĂNG, TÂY NGUYÊN
  Lê Minh Tiến1, Bảo Huy2
  1Ban Quản lý rừng phòng hộ Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, 2Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CARBON RỪNG VẦU ĐẮNG (Indosasa angustata Mc.Clure) TẠI TỈNH BẮC KẠN
  Ngô Xuân Hải 1, Võ Đại Hải2
  1 Huyện ủy Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về