Số 4/2018

 1. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
  Nguyễn Thị Thu Hiền1*, Trịnh Đình Khá2, Nguyễn Minh Hiếu1,
  Lồ Di Mềnh1, Vảng Sảo Hai1

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐẶC ĐIỂM ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT BẬC CAO TRÊN CẠN TẠI ĐẢO HÒN LAO THUỘC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
  Trần Ngọc Toàn1, Bùi Văn Tuấn1, Trần Hữu Vỹ1, Hoàng Quốc Huy1, Lê Viết Mạnh1, Nguyễn Thị Thiên Hương1, Nguyễn Thị Kim Yến2

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. CÁC GIỐNG KEO LAI MỚI CHO TỈNH PHÚ THỌ VÀ HÒA BÌNH
  Phí Hồng Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KHẢ NĂNG CẢI THIỆN VỀ SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO TAI TƯỢNG TRONG CÁC KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ 2 Ở NGHỆ AN VÀ BÌNH DƯƠNG, TUỔI 8 – 9
  La Ánh Dương1, Phí Hồng Hải1, Trịnh Văn Hiệu2

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON TAM THẤT (Panax pseudogingseng Wall.) TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ KÍNH TẠI ĐÀ LẠT, LÂM ĐỒNG
  Hoàng Thanh Trường, Giang Thị Thanh

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG HẠT CỦA MỘT SỐ DÒNG MẮC CA TẠI LAI CHÂU
  Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Hoàng Quý, Nguyễn Quang Hưng,
  Ninh Việt Khương, Bùi Thanh Tân, Nguyễn Thị Hoài Anh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA LOÀI TRẮC NAM BỘ (Dalbergia cochinchinensis Pierre.) Ở DI LINH, LÂM ĐỒNG
  Bùi Xuân Tiến1, Nguyễn Thành Mến2, Hoàng Thanh Trường2

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. SINH KHỐI CỦA QUẦN THỂ ĐƯỚC ĐÔI (Rhizophora apiculata Blume) TRỒNG TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Huỳnh Đức Hoàn1, Bùi Nguyễn Thế Kiệt1, Cao Huy Bình1, Viên Ngọc Nam2

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. INFILTRATION CHARACTERISTICS OF SOIL UNDER CINNAMON AND ACACIA PLANTATION FOREST IN HEADWATER OF VIET NAM
  Pham Thuy Linh, Bui Xuan Dung, Tran Quang Bao

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ CHẤT GIỮ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY PHI LAO (Casuarina equisetifolia Forst. et Forst.F) TRÊN CỒN CÁT BÁN DI ĐỘNG TẠI HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ HUYỆN TRIỆU PHONG TỈNH QUẢNG TRỊ
  Lê Đức Thắng1,2, Ngô Đình Quế3

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC BÓN PHÂN CHO RỪNG TRỒNG KEO LAI Ở QUẢNG NINH
  Nguyễn Huy Sơn, Phạm Đình Sâm, Vũ Tiến Lâm, Hồ Trung Lương

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SÂM LAI CHÂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
  Nguyễn Thanh Sơn1*, Phạm Quang Tuyến1, Hoàng Thanh Sơn1, Bùi Thanh Tân1,
  Trịnh Ngọc Bon1, Nguyễn Thị Vân Anh1, Nguyễn Thị Hoài Anh1, Phạm Tiến Dũng1, Patrick Nykiel2, Hà Thanh Tùng3.

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ
  Lê Quốc Hưng, Bùi Mạnh Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL 2 ĐỂ XÁC ĐỊNH NGƯỠNG CHỈ SỐ VIỄN THÁM PHÁT HIỆN SỚM MẤT RỪNG TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI LANGBIANG, LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Hải Hòa1, Phùng Văn Khoa1, Lê Văn Hương2, Lê Văn Sơn2

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, PHÒNG TRỪ MỌT Euwallacea fornicatus Eichhoff (Coleoptera: Scolytidae) HẠI THÂN KEO TAI TƯỢNG, KEO LAI TẠI HUYỆN YÊN BÌNH VÀ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI
  Lê Văn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẤT, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA NẤM Coprinus radians (Desm.) Fr. 1838 NV1 (tên mới Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001)
  Bùi Thị Thủy1, Hoàng Thị Tám1, Đoàn Thị Bích Ngọc1,
  Nguyễn Thị Hằng1, Đặng Tất Thành2

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. TẠO VẬT LIỆU MỚI TỪ GỖ RỪNG TRỒNG CHO CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT ĐỒ MỘC
  Nguyễn Quang Trung, Hà Tiến Mạnh; Nguyễn Thị Phượng,
  Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Trấn Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. CHÍNH SÁCH TRỒNG RỪNG Ở LÀO VÀ VIỆT NAM – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC TÁC ĐỘNG
  Nhóm tác giả thực hiện dự án

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. FOREST PLANTATIONS AND SMALLHOLDER LIVELIHOODS IN LAO AND VIETNAM
  Project management board

  Xem tóm tắt | Tải về