Số 3/2017

 1. HIỆN TRẠNG RỪNG NGẬP MẶN TẠI QUẢNG NINH
  Hà Thị Mừng, Đỗ Thị Kim Nhung
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐỘ BỀN KHÁNG NẤM MỤC TRẮNG CỦA GỖ GIỔI FORD – SỰ PHÁ HUỶ CẤU TRÚC GỖ BỞI CÁC LOẠI NẤM MỤC TRẮNG
  Hoàng Trung Hiếu1, Nguyễn Đức Thành1, Nguyễn Tử Kim1, Nguyễn Thị Bích Ngọc2
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐA DẠNG LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU TỈNH YÊN BÁI
  Hồ Ngọc Sơn1*, Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Văn Huy2
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM TRỒNG TRONG VỤ XUÂN 2017 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY GIẢO CỔ LAM TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI
  TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI
  Trần Trung Kiên, Trần Đình Hà, Phan Thị Thu Hằng, Dương Trung Dũng
  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG, XÃ HỢP THỰC VẬT VÀ CÁC KHU RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO (HCVFs) Ở TỈNH ĐẮK LẮK
  Bảo Huy
  Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG XUNG ĐỘT VOI – NGƯỜI VÀ CAN THIỆP GIẢM NHẸ XUNG ĐỘT Ở ĐẮK LẮK VÀ ĐỒNG NAI
  Cao Thị Lý
  Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM BIẾN DỊ VỀ SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Wild) TẠI KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ 2
  Trần Hữu Biển1, Nguyễn Hữu Sỹ2, Lê Hồng Hậu3,
  Nguyễn Hạnh Tâm3, Lê Hồng Việt3
  1Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
  2Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
  3Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ LOẠI CÀNH GHÉP TỚI TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY GHÉP SƠN TRA (Docynia indica Wall.) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Vũ Đức Toàn1, Đỗ Anh Tuân2
  Trường Đại học Tây Bắc
  2 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HÁI QUẢ, KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG, BẢO QUẢN HẠT VÀ KỸ THUẬT TẠO CÂY CON DẺ XANH (Lithocarpus pseudosundaicus (Hickel et A.Camus) Camus)
  Bùi Trọng Thủy
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC LOÀI VÀNG TÂM (Manglietia fordiana) TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN TỈNH PHÚ THỌ
  Hồ Ngọc Sơn1, Hoàng Anh Nghĩa2, Nguyễn Thị Thu Hiền1
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2 Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG MẮC CA (Macadamia integrifolia Maiden & Betche) TẠI HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU
  Đào Thanh Vân1*, Nguyễn Văn Biển2
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. BIẾN ĐỘNG CẤU TRÚC VÀ CHẤT LƯỢNG TẦNG CÂY CAO RỪNG TỰ NHIÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, GIA LAI
  Bùi Mạnh Hưng, Lê Xuân Trường
  Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA LOÀI CÂY SẾN TRUNG (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) VỚI CÁC LOÀI KHÁC TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN NAM ĐÔNG VÀ PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Vũ Đức Bình1, Nguyễn Văn Lợi2, Lê Xuân Trường3
  1 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung bộ
  2 Trường Đại học Nông Lâm Huế; 3 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. SPATIAL DISTRIBUTION OF OVERSTOREY TREES ANALYZED BY REPLICATED POINT PATTER METHOD IN R
  Bùi Mạnh Hưng1, Võ Đại Hải2
  1 Trường Đại học Lâm nghiệp
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CACBON CỦA RỪNG TRỒNG THUẦN LOÀI BẦN CHUA (Sonneratia caseolaris) Ở VEN BIỂN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA
  Nguyễn Thị Hồng Hạnh1*, Trần Hoàng Ánh Ngọc2
  1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  2 Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Hà Nội

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÔ HẠN NHIỆT ĐỘ THỰC VẬT VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI NDVI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2013
  Nguyễn Hải Hòa
  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ DIỆN TÍCH LÁ (LAI) VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI LƯỢNG MƯA TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ, TP HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 1996 – 2016
  Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Hải Hòa2
  1Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. VẬN DỤNG MA TRẬN SWOT VÀ QSPM ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH TMV LÂM NGHIỆP VƯỜN QUỐC GIA U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU ĐẾN 2025
  Nguyễn Phước Hoàng
  Ban QLDA Khu đô thị Đông Bắc – Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

  Xem tóm tắt | Tải về