Số 3/2012

 1. NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY DẦU RÁI (DIPTEROCARPUS ALATUS ROXB.) BẰNG KỸ THUẬT RAPD
  Nguyễn Thị Hải Hồng, Trần Nhật Nam, Nguyễn Thị Lệ Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA THỰC VẬT THÂN GỖ TRONG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ – TP. ĐÀ NẴNG
  Phạm Thị Kim Thoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI TẠI KHU VỰC LOÀI TRÚC ĐEN (PHYLLOSTACHYS NIGRA MUNRO) PHÂN BỐ TẠI SA PA, LÀO CAI
  Phạm Thành Trang, Nguyễn Thị Thu, Bùi Đình Đức

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHÂN BỐ CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ (MAHONIA NEPALENSIS DC.) Ở KHU VỰC NÚI LANGBIAN TỈNH LÂM ĐỒNG
  Vũ Kim Công, Nguyễn Thị Lang, Nông Văn Duy

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG KEO LAI 9,5 NĂM TUỔI Ở QUẢNG TRỊ
  Nguyễn Huy Sơn, Hoàng Minh Tâm

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CÂY NGẬP MẶN LÀM CƠ SỞ CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG TRÊN NỀN SAN HÔ NGẬP NƯỚC VEN BIỂN, ĐẢO CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  Hoàng Văn Thơi, Trần Đức Thành, Kiều Mạnh Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. XÂY DỰNG PHẦN MỀM KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
  Vũ Tấn Phương, Nguyễn Viết Xuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN TRỒNG RỪNG
  Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI SÂU ĂN LÁ (ERICEIA SP.) HẠI KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LÁ TRÀM Ở VĨNH LINH, QUẢNG TRỊ
  Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. THÀNH PHẦN LOÀI NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG TẠI KHU RỪNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG MƯỜNG PHĂNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tô Quang Huyên, Lê Thị Xuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT CHẬM CHÁY MONO AMONIUM PHOSPHATE (MAP) TỚI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA GỖ BẠCH ĐÀN UROPHYLLA
  Đỗ Vũ Thắng, Nguyễn Xuân Hiên

  Xem tóm tắt | Tải về