Số 3/2011

 1. ĐÁNH GIÁ KHẢO NGHIỆM XUẤT XỨ VÀ NHÂN GIỐNG HOM TRÀM NĂM GÂN (Melaleuca quinquenervia) TẠI BA VÌ – HÀ NỘI
  Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Thị Thanh Hường

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM XUẤT XỨ LOÀI VỐI THUỐC (Schima wallichii Choisy) TẠI MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI Ở VIỆT NAMxu Voi thuoc_Dich
  Đoàn Đình Tam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG HOÀNG LIÊN Ô RÔ (MAHONIA NEPALENSIS DC.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM
  Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Cao Xuân Viên

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG THÔNG MÃ VĨ VÀ THÔNG NHỰA TẠI ĐẠI LẢI – VĨNH PHÚC
  Bùi Trọng Thuỷ

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ GÂY TRỒNG LOÀI LÒ BO (Brownlowia tabularis Pierre), XOAN MỘC (Toona surenii (Blume) Merr) VÀ DẦU CÁT (Dipterocarpus condorensis Ashton)
  Trần Hữu Biển, Phan Văn Huống

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG
  Phạm Trọng Nhân, Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Duy Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. Lập biểu thương phẩm cho một số loài cây khai thác chính rừng thường xanh ở Kon Hà Nừng – Gia Lai
  Trần Hồng Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA KEO LAI Ở QUẢNG TRỊ
  Trần Duy Rương

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG QUẢN LÝ VÀ PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ THƯỢNG QUẢNG, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Lê Thị Diên, Võ Đình Tuyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRONG PHỤC HỒI RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÙNG HỒ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
  Hoàng Liên Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VƯỜN GIÂM HOM CÂY LÂM NGHIỆP QUY MÔ THÔN BẢN TẠI TÂY NGUYÊN
  Tô Quốc Huy

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GỖ TRÀM (MELALEUCA CAJUPUTI) LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÁN MDF
  Bùi Duy Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẬM CHÁY CHO GỖ BẠCH ĐÀN TRẮNG (ECALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH.) BẰNG DUNG DỊCH NATRI SILICAT (NA2SIO3)
  Nguyễn Đức Thành, Vũ Đình Thịnh, Nguyễn Xuân Hiên

  Xem tóm tắt | Tải về