Số 3/2010

 1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ LOẠI RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ LỚN Ở VIỆT NAM
  Lương Văn Tiến, Vũ Tấn Phương và Trần Thị Thu Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KẾT QUẢ CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH SỞ BẲNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP ĐỔI TÁN Ở NGHĨA ĐÀN – NGHỆ AN
  Hoàng Văn Thắng

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN ĐẾN TỶ LỆ NẢY MẨM CỦA HẠT CẨM LAI VÚ (Dalbergia oliver Pierre)
  Trần Quang Bảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ƯƠM GIỐNG CÂY BẦN CHUA
  Đoàn Đình Tam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH THÁI CỦA CÂY TÁI SINH VÊN VÊN (Anisoptera cochinchinensis Pierre) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI
  Phạm Văn Hường

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Kết quả khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên có Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) tái sinh tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TRẠNG THÁI RỪNG IIIA, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KINH DOANH RỪNG BỀN VỮNG TẠI KON RẪY, KON TUM
  Đỗ Thị Hà, Bùi Thanh Hằng

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ SỐNG VÀ TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN DO DỰ ÁN RENFODA XÂY DỰNG TẠI HÒA BÌNH
  Nguyễn Anh Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG BỘ CÁNH CỨNG COLEOPTERA VÀ CÁNH NỬA HEMIPTERA TẠI ĐẠI LẢI, VĨNH PHÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẪY
  Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang, Vũ Văn Định và Bùi Quang Tiếp

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HÚT, THOÁT ẨM CỦA GỖ ĐƯỚC (Rhizophora apiculata Blume) TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU VIỆT NAM
  Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Vũ Thắng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TRƯỚC SẤY VÁN XẺ GỖ ĐƯỚC (Rhizophora apiculata) BẰNG DUNG DỊCH CAXE-03
  Vũ Đình Thịnh, Nguyễn Thị Minh Xuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. Nghiên cứu khả năng bám dính của gỗ Điều với keo MPU trong sản xuất ván ghép thanh
  Phạm Ngọc Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. Nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ Bạch đàn Eucalyptus urophylla để sản xuất ván dăm thông dụng
  Bùi Văn Ái, Nguyễn Xuân Quyền, Phạm Thị Thanh Miền

  Xem tóm tắt | Tải về