Số 3/2019

 1. CẤU TRÚC, CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC THẢM THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, HÀ NỘI
  Trần Minh Phong1, Bùi Mạnh Hưng2
  1Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp
  2Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng, Khoa Lâm học, Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN THỨC ĂN VÀ MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA VOỌC CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) TẠI HÒN DỒ, THÔN ĐỒNG CỐ, XÃ TAM MỸ TÂY, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
  Nguyễn Thị Thu Thảo1, Lê Văn Phụng1, Trần Hữu Vỹ2,
  Trần Ngọc Toàn2, Nguyễn Ái Tâm 3
  1Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
  2Trung tâm bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)
  3 Hội Động vật học Frankfurt

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A. Chev) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA

  Đỗ Ngọc Dương1, Ngô Xuân Minh1, Bùi Thị Huyền2, Trần Anh Tuấn3
  1Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
  2Trường Đại học Hồng Đức
  3Trường Đại học Tây Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG KEO LAI VÀ BẠCH ĐÀN TRONG GIAI ĐOẠN VƯƠN ƯƠM TẠI TỈNH PHÚ THỌ
  Nguyễn Ngọc Quỳnh1, Ngô Thế Long1, Hoàng Văn Thắng2
  Trường Đại học Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum) TẠI TỈNH BẮC KẠN
  Trần Trung Kiên1, Nguyễn Minh Chí2, Nông Phương Nhung2, Hoàng Thị Lánh3
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  3UBND huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ XUẤT XỨ TRÀM LÁ DÀI (Melaleuca leucadendra) TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
  Ngô Văn Ngọc, Nguyễn Trung Thông, Kiều Tuấn Đạt, Đặng Phước Đại,
  Lê Thanh Quang, Nguyễn Thị Hiên
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG KEO LAI CUNG CẤP GỖ LỚN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
  Vũ Đức Bình, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Hải Thành
  Lê Công Định, Hà Văn Thiện, Trần Anh Trung
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ SINH THÁI ĐẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA SẾN MỦ (Shorea roxburghii G. Don) TRONG RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC TÂN PHÚ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI
  Lê Hồng Việt1, Trần Quang Bảo2
  Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
  2Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA THƯA ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Willd) TẠI YÊN THẾ, BẮC GIANG
  Phạm Quốc Chiến1, Lò Quang Thành2, Đặng Thịnh Triều2, Dương Quang Trung2
  1 Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
  2 Viện Nghiên cứu Lâm sinh – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TRỒNG SA MỘC (Cunninghamia lanceolata Hook) Ở CÁC TUỔI KHÁC NHAU TẠI MƯỜNG KHƯƠNG – LÀO CAI
  Đoàn Doanh Tiến1, Nguyễn Thị Thu Hiền2*, Đỗ Hoàng Chung2
  1Hạt Kiểm lâm huyện Mường Khương – Lào Cai
  2Khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA HỌC ĐẾN MỌT ĐỤC THÂN Euwallacea fornicatus (Eichhoff) ĂN NẤM BỆNH Fusarium euwallacea TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM
  Bùi Quang Tiếp, Nguyễn Văn Nam
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. THẨM ĐỊNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO CÂY THỦY TÙNG (Glyptostrobus pensilis (Staunton ex D.Don) K.Koch)
  Trần Đức Trọng1, Trần Xuân Phước1, Võ Thành Tám1, Phan Thanh Tuấn1
  Trịnh Duy Hải1, Lê Văn Huy1, Phạm Quang Phong1, Bảo Huy2
  1Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Thủy tùng;
  2Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. XÁC ĐỊNH TUỔI THÀNH THỤC KINH TẾ CỦA LOÀI KEO LAI (Acacia mangium × A. auriculiformis) THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH
  Phạm Thị Luyện1, Vũ Duy Văn2, Nguyễn Quang Hà3
  1Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp
  2Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Quảng Ninh
  3Đại học Nông Lâm Bắc Giang

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY DẺ ĐỎ (Lithocarpus ducampii A. Camus)
  Võ Đại Hải1, Nguyễn Tử Kim2, Vũ Thị Ngoan2,
  Nguyễn Thị Trịnh2,Nguyễn Trọng Nghĩa2
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. KẾT QUẢ SẤY SƠ BỘ GỖ TẾCH (Tectona grandis) BẰNG LÒ SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  Bùi Duy Ngọc, Hà Tiến Mạnh, Lê Thị Hưng
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. GIỚI THIỆU DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUẢN LÝ LÂM SẢN BỀN VỮNG CỦA CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP Ở VIỆT NAM” VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC BƯỚC ĐẦU
  Nhóm thực hiện dự án

  Xem tóm tắt | Tải về