Số 2/2018

 1. CHỌN GIỐNG TRÔM (Sterculia foetida L.) THEO HƯỚNG LẤY MỦ Ở VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ
  Phùng Văn Khen, Phùng Văn Khang, Nguyễn Trọng Nam
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ GIEO ƯƠM SÂM LAI CHÂU (Panax vietnamensis var. fuscidiscus Komatsu, Shu & Cai)
  Trương Thị Lan Anh1, Lê Ngọc Triệu, Nguyễn Khoa Trưởng1
  Trần Thị Nhung1, Hoàng Việt Hậu1, Nguyễn Văn Giang1
  Nguyễn Thị Bích Liên1, Nông Văn Duy2, Trần Văn Tiến1*
  1 Đại học Đà Lạt
  2 Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên
  1*: Chịu trách nhiệm chính

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN TẠO CHỒI MỚI SẠCH BỆNH BAN ĐẦU CỦA CÂY SA MỘC DẦU (Cunninghamia konishii Hayata)
  Nguyễn Thị Thoa, Hồ Ngọc Sơn
  Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH CÂY XOAN ĐÀO Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG TÂY BẮC
  Hoàng Văn Thắng1, Cao Văn Lạng1, Hoàng Văn Thành2, Hà Quang Anh3
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  3Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA LOÀI KHÔI NHUNG (Ardisia silvestris Pit.) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  Lê Viết Mạnh1, Nguyễn Thị Kim Yến2, Trần Ngọc Toàn3
  1 Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng
  2 Văn phòng hợp tác giữa Hội động vật học Frankfurt và khoa Sinh – Môi trường,
  ĐH Sư phạm Đà Nẵng
  3 Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA NHÓM RỪNG GIÀU VÀ RỪNG TRUNG BÌNH THUỘC KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG NAM HUOAI, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Trần Quang Bảo1, Nguyễn Mạnh Tiến2
  1Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG LOÀI GIỔI NHUNG TẠI KON HÀ NỪNG, TÂY NGUYÊN
  Trần Hồng Sơn1,2
  1NCS – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH HỖN GIAO LÁ RỘNG, LÁ KIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Trần Thị Thanh Hương1, Nguyễn Đăng Hội1, Triệu Văn Hùng2
  1Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga
  2Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ VẬT LIỆU HỮU CƠ SAU KHAI THÁC VÀ BÓN PHÂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ ĐỘ PHÌ ĐẤT RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN LAI UP (Eucalyptus urophylla × E. pellita)
  Nguyễn Tiến Linh1, Võ Đại Hải1, Trần Lâm Đồng2, Hoàng Văn Thành2,
  Dương Quang Trung2, Trần Anh Hải2, Hoàng Thị Nhung2,
  Trần Hồng Vân2, Nguyễn Thị Mai Quỳnh3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  3 Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. TĂNG TRƯỞNG SINH KHỐI DƯỚI MẶT ĐẤT CỦA RỪNG THỨ SINH LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI KON HÀ NỪNG, GIA LAI
  Trần Hoàng Quý
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG QUẢ THỂ ĐỆM NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BÔNG TUYẾT (Isaria tenuipes) TRÊN GIÁ THỂ NHÂN TẠO
  Hoàng Quốc Bảo1, Lê Thị Xuân2, Phạm Quang Thu2
  1 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Nghiên cứu sinh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. PHÒNG TRỪ BỆNH LOÉT THÂN DO NẤM Pseudoplagiostoma eucalypti TRÊN CÂY BẠCH ĐÀN Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Văn Nam, Trần Xuân Hinh, Nguyễn Minh Chí, Dương Xuân Tuấn
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KINH DOANH RỪNG TRỒNG TẠI VÙNG U MINH HẠ, TỈNH CÀ MAU
  Ngô Văn Ngọc1, Kiều Tuấn Đạt1, Trần Thanh Cao1, Đặng Phước Đại1,
  Nguyễn Trung Thông1, Trần Quốc Khái2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ,
  2Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ

  Xem tóm tắt | Tải về