Số 2/2017

 1. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum (Miq)) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÀNH
  Đoàn Đình Tam, Lê Quốc Huy, Vũ Quý Đông
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ LOÀI NGHIẾN (Burretiodendron hsienmu Chun et How) PHÂN BỐ TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ SƠN LA
  Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Trường Đại học Tây Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT RỪNG VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Đăng Hội, Kuznetsov A.N, Đặng Hùng Cường
  Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC LÂM PHẦN CÓ DẺ XANH PHÂN BỐ VÀ TÁI SINH LOÀI DẺ XANH (Lithocarpus pseudosundaicus (Hickel et A.Camus) Camus) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  Bùi Trọng Thủy1, Lương Thế Dũng2, Lê Văn Quang3
  1Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
  2Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ
  3Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ LOÀI NGHIẾN (Burretiodendron hsienmu Chun et How) PHÂN BỐ TẠI ĐIỆN BIÊN VÀ SƠN LA
  Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Trường Đại học Tây Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI VẦU ĐẮNG (Indosasa angustata Mc.Clure) Ở HUYỆN NA RÌ – TỈNH BẮC KẠN
  Ngô Xuân Hải 1*, Trần Công Quân2
  1Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
  2 Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI CÂY BẢN ĐỊA TRONG MÔ HÌNH TRỒNG VÀ LÀM GIÀU RỪNG Ở VÙNG CAO MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  Bùi Trọng Thủy1, Hoàng Xuân Diệu1, Phạm Minh Toại2
  1Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN PHỤC HỒI TẠI XĂM KHÒE, MAI CHÂU, HÒA BÌNH
  Hoàng Văn Thắng1, Cù Thị Lộc2, Phùng Đình Trung1, Hoàng Văn Thành1
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. XÁC ĐỊNH MỨC THÍCH NGHI CỦA LÀM GIÀU RỪNG KHỘP BẰNG CÂY TẾCH (Tectona grandis L.f.) THEO CÁC NHÂN TỐ QUAN TRẮC TRỰC TIẾP VÀ THỰC VẬT CHỈ THỊ
  Phạm Công Trí1, Bảo Huy2
  1Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
  2Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. QUAN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC VỚI CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY CỦA MỘT SỐ LƯU VỰC ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM
  Trần Quang Bảo1, Nguyễn Văn Đoàn2
  1Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Tổng cục Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT ĐA THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA XÂY DỰNG ĐẬP THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2000 – 2016
  Đỗ Thị Hoài Thu, Nguyễn Hải Hòa
  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG THÍCH NGHI LOÀI SÂU RÓM THÔNG (Dendrolimus punctatus) TẠI HUYỆN TĨNH GIA, THANH HÓA
  Nguyễn Hải Hòa1, Phạm Việt Bắc2
  1Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, Thanh Hóa

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH LIÊN KẾT THEO NHÓM HỘ TRỒNG RỪNG TẠI VIỆT NAM
  Hoàng Liên Sơn, Phạm Thị Luyện, Nguyễn Gia Kiêm
  Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI TỪ CÀNH LÁ
  Vũ Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Dưỡng
  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về